Debatt

Försäkringskassan utnyttjar otydligheten – drabbar redan utsatta

När lagstiftningen om assistans granskas från politiskt håll, borde Försäkringskassan iaktta försiktighet och inte starta utredningar på tunt underlag. Det skriver Lise Lidbäck, ordförande för förbundet Neuro, i en slutreplik.

”Att starta en utredning innebär en stor risk för den enskilde. Detta för att synen på vilka behov som ger upphov till rätt till assistans har förändrats radikalt.”
”Att starta en utredning innebär en stor risk för den enskilde. Detta för att synen på vilka behov som ger upphov till rätt till assistans har förändrats radikalt.”Foto: Hasse Holmberg/TT
Lise Lidbäck
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Försäkringskassan må tycka att beslut inte fattas på lösa grunder, men det är orsaken till omprövningarna vi vänder oss mot. Statistiken talar sitt tydliga språk. Antalet assistansberättigade har minskat i tusentals. Assistans de haft rätt till i flera år och som grundligt utretts och omprövats regelbundet. Dessvärre har risken att bli hårdare bedömd ökat genom åren.

Läs också

Det som förut självklart gav upphov till rätt till assistans gör inte det längre. Att starta en utredning innebär en stor risk för den enskilde. Detta för att synen på vilka behov som ger upphov till rätt till assistans har förändrats radikalt.

Politikerna har vaknat

Neuro ifrågasätter inte Försäkringskassans nitiska och rigida bokstavstolkning, snarare tvärtom.

Att assistansen genom regleringsbrev och rättspraxis urholkats och näst intill tappat sin ursprungliga intention är något som fått både riksdag, regering och den allmänna opinionen att vakna. Genom omprövningsstopp och utredningar försöker man nu att se över lagstiftningen. Det är i denna period av osäkerhet, där behov av försiktighet finns, som Försäkringskassan startar utredningar på tunt underlag.

Många får sin assistansersättning indragen vid omprövning då Försäkringskassan pekar på ”väsentligt ändrade förhållanden”. Uttrycket har visat sig kunna innebära att flytta, börja studera på annan ort, men även förlora ett husdjur eller sluta träna. Det är alltså inte ett ändrat behov som leder till neddragning utan själva livsförhållandet.

Myndigheten utnyttjar otydligheten

Neuro ifrågasätter inte Försäkringskassans nitiska och rigida bokstavstolkning, snarare tvärtom. Vi vill att större hänsyn tas till det rådande rättsläget och att beslutande myndigheter bör arbeta utifrån den situation vi befinner oss i. Första bästa anledning ska inte användas för att starta upp en utredning av en insats som är livsnödvändig för den enskilde.

Att därutöver använda sig av just den otydlighet som råder på området och besluta till assistansberättigades nackdel menar vi är att regelrätt utnyttja ett läge för personer som redan på grund av samhällets neddragningar i övrigt befinner sig i utsatthet.

Läs tidigare inlägg i debatten

Försäkringskassan replikerar: Vi fattar aldrig beslut på lösa grunder

Till skillnad från vad debattören från Neuro påstår vill vi vara tydliga med att vi inte startar utredningar slentrianmässigt och vi fattar aldrig beslut om indragen eller minskad assistans på lösa grunder. Det skriver Försäkringskassans Andreas Larsson i en replik.

Försäkringskassans feltolkningar får katastrofala följder

Osaklighet, illvilja och lösa antaganden får aldrig godkännas som skäl till varför livsviktig assistans dras in. Neuro har granskat flera ärenden och kan konstatera att både Försäkringskassan och kommuner verkar ha satt i system att lyssna på baktalande anmälare, skriver Lise Lidbäck, Neuro.
 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024