Debatt

Fordonsskatten kommer att drabba människor med funktionsnedsättning

Den planerade förhöjda fordonsskatten kan komma att slå hårt mot människor med funktionsnedsättning, som inte har möjlighet att köpa klimatsmarta bilar. Det måste därför finnas undantag från skatten, skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

”Skatten skulle bli en slags straffbeskattning för en grupp som ofta redan kämpar hårt med en ansträngd ekonomi.”
”Skatten skulle bli en slags straffbeskattning för en grupp som ofta redan kämpar hårt med en ansträngd ekonomi.”Foto: Pontus Lundahl/TT
Åsa Strahlemo
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En övergång till fossilfria alternativ i transportsektorn är helt nödvändig för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen av koldioxid och klara våra klimatmål. Det är därför positivt att andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar snabbt och att den tekniska utvecklingen mot mer effektiva fordon med allt lägre utsläpp går framåt.

Klimatsmarta fordon saknas

Tyvärr är det dock ännu inte möjligt för många personer med funktionsnedsättning att välja en bil med lägre utsläpp av koldioxid. Det beror på att det i dag nästan helt saknas klimatsmarta fordon på marknaden som fungerar utifrån dessa människors tillgänglighetsbehov. Oftast är det endast lite större fordon, typ minibuss, som kan uppfylla behoven, och dessa fordon har generellt sett högre utsläpp.

Ett annat problem är att den laddningsinfrastruktur som i dag byggs på många håll i Sverige för laddningsbara bilar till stora delar är helt otillgänglig för de som använder rullstol eller något annat förflyttningshjälpmedel. Det leder till att ett klimatsmart alternativ i form av en laddningsbar bil inte är aktuell för denna grupp, även om det inte skulle finnas behov av en minibuss.

Tyvärr är det dock ännu inte möjligt för många personer med funktionsnedsättning att välja en bil med lägre utsläpp av koldioxid. 

DHR anser att den förhöjda fordonsskatt som föreslås i promemorian ”Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet” skulle slå hårt mot människor med funktionsnedsättning. Skatten skulle bli en slags straffbeskattning för en grupp som ofta redan kämpar hårt med en ansträngd ekonomi.

Vi menar att det i vägtrafikskattelagen måste medges en befrielse från den föreslagna förhöjda fordonsskatten för dem som blivit beviljade statligt bilstöd för inköp och/eller anpassning av fordonet samt för dem som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En liknande befrielse finns redan när det gäller trängselskatten.

Bilen skapar frihet

Den nu fallna S och MP regeringen meddelande i sin budgetproposition för 2022 att den vill undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare. DHR anser dock att det är en alltför tidskrävande process som inte kommer att vara klar tills den förhöjda fordonsskatten träder i kraft den 1 juni 2022. Dessutom skulle en sådan lösning ytterligare försvåra handläggningen av ett redan i dag ytterst komplicerat och svårtolkat regelverk för bilstödet.

Bilen är ett viktigt hjälpmedel för många personer med funktionsnedsättning. Den bidrar till att människor kan röra sig fritt, leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhällslivet. Det är oerhört viktigt att inte staten försämrar den här möjligheten till delaktighet genom oöverlagda regelförändringar. Undantag från den planerade förhöjda fordonskatten måste kunna medges.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00