Debatt

Det är dags att mäta livskvaliteten i den personliga assistansen

Det är dags att börja tala om effektiv välfärd på ett nytt sätt. Nu ska vi börja mäta livskvaliteten hos våra kunder inom personlig assistans. Det skriver Hans Dahlgren, vd på Humana Assistans.

Att effektivt använda välfärdsresurser innebär att vi når många – men också att vi når goda resultat. Utvecklingen av sociala utfallsmått är i sin linda men vi är övertygade om att det är denna väg vi ska gå, skriver debattören.
Att effektivt använda välfärdsresurser innebär att vi når många – men också att vi når goda resultat. Utvecklingen av sociala utfallsmått är i sin linda men vi är övertygade om att det är denna väg vi ska gå, skriver debattören.Foto: Caisa Rasmussen/TT
Hans Dahlgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En effektiv välfärd handlar om att man måste nå tillräckligt många, så många som möjligt för de skattepengar vi avsätter för vård, omsorg och utbildning. Men det räcker inte – för vad är det för vits att nå många, om vi inte vet att det vi gör fungerar? Om vi inte vet att välfärden verkligen gör människors liv bättre?

I höst går vi vidare med sociala utfallsmått även inom personlig assistans.

Därför arbetar Humana sedan en tid mycket aktivt med att utveckla och använda sociala utfallsmått. Syftet är att få veta vilken effekt olika insatser har – med målet att veta att, och hur, vi konkret vi förbättrar människors liv. Hur mår de äldre som bor inom vår äldreomsorg? Kan personer som lever med en beroendesjukdom få en bättre hälsa och kanske en väg ut ur missbruk? Når vi framgång med att hjälpa barn och unga som behöver flyttas från sina familjer och hemmiljöer, till en tryggare framtid utan till exempel våldsutsatthet, droger eller kriminalitet?

Nu mäter vi i assistansen

Vi började utvecklingen inom individ- och familjeomsorg, där vi mäter och följer upp om barn och unga efter en tid kan flytta till en lägre nivå av omhändertagande eller insats. Vi mäter också där det är relevant om de symtom som en individ har utvecklas åt rätt håll. Dessutom utvecklar vi tillsammans med Utfallsfonden Sveriges första sociala utfallskontrakt på området, det vill säga en avtalsform där den ersättning vi får från kommunen/socialtjänsten skulle vara kopplad till hur framgångsrik vår behandling är. Vi välkomnar att regeringen aviserat en satsning på utveckling av sociala utfallskontrakt i budgetpropositionen för 2024.

I höst går vi vidare med sociala utfallsmått även inom personlig assistans.

Tidigare forskning och studier pekar på de positiva effekterna av personlig assistans på människors liv. Livssituationen och måendet förbättrades hos barn och unga med funktionsnedsättning som fick assistans, och likaså hos deras familjer. Vuxna med personlig assistans upplevde en skillnad i ökat oberoende, och fler tillgodosedda behov än de som hade vanlig hemtjänst (vilket innan assistansreformen var den hjälp som samhället erbjöd).

Vi vill veta hur assistansanvändarna mår i dag, och om de mår bättre i morgon och nästa år. Det är en viktig del av att utveckla kvalitet, men även trygghet. För att göra det inför vi två sociala utfallsmått.

Det första avser sociala relationer. Hur upplever kunderna sin förmåga att interagera i sociala sammanhang. Mät upplevd känsla av samhörighet med andra och förmåga att finna stöd. Fråga: Upplever du att du kan delta i sociala sammanhang och samhällsliv tack vare din assistans?

Det andra måttet avser mer specifikt individens subjektiva välbefinnande. Hur upplever kunderna sina liv och sin psykiska hälsa? Mäter hur en kund känner sig nöjd med livet. Fråga: Upplever du att du kan påverka din livssituation?

Människors liv ska bli bättre

Metoden för mätningen blir först att frågorna förs in i kundundersökningen som skickas ut i oktober 2023. Från 2024 arbetar vi för att få in frågorna i genomförandeplanen, som diskuteras årligen med respektive kund.

Personlig assistans liksom annan omsorg ska handla om att förbättra människors liv. Att effektivt använda välfärdsresurser innebär att vi når många – men också att vi når goda resultat. Utvecklingen av sociala utfallsmått är i sin linda men vi är övertygade om att det är denna väg vi ska gå. För att alla är värda ett bra liv.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024