Debatt

Därför behöver Sverige en god samaritlag

Inför en god samaritlag så att den som larmar 112 vid överdos inte straffas, och gör påföljderna smartare för ringa narkotikabrott. Det skriver Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center.

Den som larmar 112 ska inte riskera att dömas för ringa narkotikabrott, skriver debattören.
Den som larmar 112 ska inte riskera att dömas för ringa narkotikabrott, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Peter Moilanen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Allt för ofta målas idéer och tankar om svensk narkotikapolitik i svart eller vitt. Hårdare tag eller legal narkotika verkar vara det vi har att välja på. Sanningen är förstås att det finns en väg framåt mellan repression och legalisering. Det är fullt möjligt att föra en politik som minskar efterfrågan och utbud och håller nere användningen av narkotika – samtidigt som behovet av en god och tillgänglig vård säkras och den narkotikarelaterade dödligheten minskar.

Åtta förslag

Med anledning av den sittande utredning som ska ta fram förslag kring svensk narkotikapolitik har NPC, Narkotikapolitiskt center, i dag tagit fram en rapport med åtta förslag för en bättre narkotikapolitik. Rapporten bygger på aktuell forskning, NPC:s arbete med tidigare rapporter och samtal med såväl experter som människor med egen erfarenhet av beroende.

De åtta punkterna:

  1. Smartare påföljder för ringa narkotikabrott
  2. God samaritlag för den som kallar på ambulans vid överdos
  3. Likvärdig och god tillgång till behandling
  4. Satsa på förebyggande och tidig upptäckt
  5. Se över formerna för läkemedelsassisterad behandling
  6. Särskilda insatser krävs mot narkotikarelaterad dödlighet
  7. Förbättrat kunskapsläge när det gäller narkotika
  8. Håll kommersiella intressen utanför inflytande

Smartare påföljder

Dagens svenska narkotikalagstiftning är trubbig. Förbudet har tydliga normerande effekter och bör behållas, men människor som har en beroendesjukdom hjälps knappast av böter. Därför föreslår NPC att smartare påföljder införs, där de med konstaterad beroendesjukdom hänvisas till vård snarare än böter vid ringa narkotikabrott.

Allt oftare hör vi om de enkla insatser som påstås lösa problemen: avkriminalisering av all narkotika nämns, liksom legalisering av cannabis. Internationella erfarenheter visar dock att en legalisering ökar både användning och skadeverkningar, och det finns uppenbara risker även med avkriminalisering.

I Portugal avkriminaliserades narkotika 2001. De första åren sjönk dödstalen kraftigt och landets policyförändring fick stor uppmärksamhet. Efter 2008 har dock kurvan vänt uppåt och det är idag fler som dör av narkotika i Portugal än innan avkriminaliseringen. I Kanada och de delstater i USA som har legaliserat cannabis ökar användningen samtidigt som den svarta marknaden frodas.

Förebygg problemen

I samband med att ambulans larmas till narkotikaöverdoser händer det att polisen följer med. Om den som larmat är påverkad av narkotika har polisen i dag en skyldighet att anmäla detta. Hur tillämpningen ser ut i praktiken varierar dock, vilket leder till osäkerhet bland både användare och hos polisen själva. Vi föreslår därför en god samaritlag för den som larmar 112 vid överdosfall. Den som larmar ska inte riskera att dömas för ringa narkotikabrott.

Att förebygga narkotikaanvändning och narkotikarelaterade problem måste vara en central del i svensk narkotikapolitik. Här finns i dag tydliga brister, men också stor potential. Folkhälsomyndighetens rapport om den svenska narkotikasituationen 2021 visar att den totala arbetstiden för att samordna och planera ANDT-förebyggande arbete i landets kommuner minskade från 148 till 79 årsarbetskrafter mellan åren 2011 och 2020.

Det finns kommuner som gör mycket goda insatser när det gäller förebyggande arbete och tidig upptäckt. Gemensamt för dem är systematik och bra samordning mellan olika aktörer. För att lyckas med detta behövs resurser, den nedåtgående trenden måste brytas.

Inrätta nationellt kompetenscenter

En nyckel till framgång är också att erfarenheter och kunskap på området dokumenteras och sprids. NPC föreslår att ett nationellt kompetenscenter inrättas för att fånga upp lovande arbetsmetoder, utvärdera dem och sprida dem till andra kommuner.

I rapporten Åtta punkter för en bättre narkotikapolitik har vi också samlat förslag rörande vård och behandling och narkotikarelaterad dödlighet. På det här sättet hoppas Narkotikapolitiskt Center bidra till en balanserad och saklig diskussion om framtidens narkotikapolitik. Det är en diskussion som måste föras.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00