Debatt

Dags att prioritera alla passagerare – gör kollektivtrafiken tillgänglig

Borttagandet av tågvärdar i Stockholms lokaltrafik har synliggjort allvarliga tillgänglighetsbrister i en kollektivtrafik som ska vara till för alla. Regeringen måste säkerställa att alla passagerares rättigheter respekteras, skriver Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Det är fortfarande lång väg kvar innan personer med funktionsnedsättning kan resa på lika villkor som andra, skriver debattören.
Det är fortfarande lång väg kvar innan personer med funktionsnedsättning kan resa på lika villkor som andra, skriver debattören.Foto: Funktionsrätt Sverige, Amir Nabizadeh/TT
Nicklas Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Från och med den 7 juni skärptes rättigheterna i delar av kollektivtrafiken i och med införandet av EU:s tågpassagerarförordning. Det ska bland annat bli lättare att resa med personlig assistans och reseinformationen ska förbättras för alla.

Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska dessutom se till att personal får utbildning om behoven hos personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Lång väg kvar

Det här är verkligen glädjande, men det är fortfarande lång väg kvar innan personer med funktionsnedsättning kan resa på lika villkor som andra. Vi har den senaste tiden fått många rapporter om hur personer med rörelsenedsättning blivit lämnade på perrongen utan möjlighet att ta sig på tåget, inte minst med anledning av neddragningen av tågvärdar i pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen.

Varje moment i en resa behöver fungera för att resenären ska komma fram.

Forskare vid nationellt centrum för kollektivtrafikforskning tecknar en mycket oroande utveckling där tillgänglighetsarbetet generellt nedprioriteras i kollektivtrafiken, trots alla vackra ord om motsatsen. I stället ställs hårdare krav på att tidtabeller ska hållas utan hänsyn till personer som behöver mer tid att gå på och av tåg eller bussar.

Läs också

Trafikanalys konstaterar att det är svårt att följa upp hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken över hela landet, eftersom det saknas gemensamma uppföljningssystem och ansvaret är uppdelat på så många olika aktörer. Det behövs därför en bättre samordning på nationell nivå om det ska vara möjligt att göra uppföljningar av hur alla passagerarnas rättigheter tillgodoses.

Inte starkare än sin svagaste länk

Men Trafikanalys understryker också att det behövs ett ”hela-resan”-perspektiv. Det handlar om insikten om att varje moment i en resa behöver fungera för att resenären ska komma fram. Och en ”resekedja” är inte starkare än sin svagaste länk. Om du lyckats köpa tågbiljett hjälper det inte om du sedan inte kan uppfatta informationen på stationen eller om det saknas personer på perrongen som kan hjälpa dig att komma av eller på tåget.

Om vi menar allvar med omställningen till ett hållbart samhälle är det nödvändigt att så många som möjligt har möjlighet att använda kollektivtrafiken.

Därför vill vi:

  • Att regeringen säkerställer att de skärpta tillgänglighetskraven i EU:s tågpassagerarförordning blir verklighet över hela landet och att efterlevnaden säkerställs genom effektiv tillsyn.
  • Att regeringen ser över möjligheten till förbättrad nationell uppföljning av tillgänglighet för passagerare inom kollektivtrafiken över hela landet.
  • Att ansvariga politiker på regional nivå ser till att motsvarande förbättringar av passagerarrättigheterna införs även i regionaltrafik och lokaltrafik, trots att Sverige valt att undanta dessa från kraven i tågpassagerarförordningen.
  • Att Trafikverket och tågoperatörer säkerställer att alla som arbetar på stationer och inom kollektivtrafiken får utbildning om den stora variationen i behov hos personer med funktionsnedsättning.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00