Debatt

Dags att öka takten på tillgänglighetsarbetet

Att minska det digitala utanförskapet är inte enbart en fråga om kunskap eller teknik, utan det handlar om människors lika rättigheter. Det skriver Annika Hässler, avgående ordförande för Funktionsrätt Stockholms län.

”I tider av bristande ekonomi är det tydligt att arbetet för mänskliga rättigheter hamnar i skymundan. Men när utmaningarna är många, blir fokus på inkludering som viktigast”, skriver debattören .
”I tider av bristande ekonomi är det tydligt att arbetet för mänskliga rättigheter hamnar i skymundan. Men när utmaningarna är många, blir fokus på inkludering som viktigast”, skriver debattören .Foto: Henrik Montgomery/TT, Mattias Hamren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I mars släpptes FN:s rapport om Sveriges uppfyllande av Funktionsrättskonventionen, som riktar skarp kritik mot Sveriges regering.

En färsk rapport från Socialstyrelsen visar på bristande jämlik vård för personer med funktionsnedsättning. Det brister särskilt i bemötande av och kunskap om personer med funktionsnedsättning.

Samtliga måste förbättra tillgängligheten 

Myndigheten för delaktighet konstaterar i sin årliga uppföljning att Sveriges regioner, inklusive Region Stockholm, behöver förbättra tillgängligheten vid rekrytering och höja kraven på tillgänglighet i upphandlingar. Samtidigt tappar Region Stockholm i internationella mätningar när det kommer till social hållbarhet.

Digitaliseringen av samhället går i rasande fart. För personer med funktionsnedsättning är detta på många sätt en tillgång. 

I tider av bristande ekonomi är det tydligt att arbetet för mänskliga rättigheter hamnar i skymundan. Men när utmaningarna är många, blir fokus på inkludering som viktigast.

Går rasande fart  

Det finns förstås ljusglimtar. Under 2024 implementeras Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, i regionens verksamhet. Förhoppningen är att detta ska leda till bättre beslut och ökad transparens, med fokus på konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

Digitaliseringen av samhället går i rasande fart. För personer med funktionsnedsättning är detta på många sätt en tillgång. Det möjliggör deltagande i till exempel vårdbesök, utbildning och sociala aktiviteter. Men för grupper som inte kan, vill eller får delta i det digitala samhället resulterar det också i ett växande digitalt utanförskap. Funktionsrätt Stockholms läns rapport ”Från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap” belyser denna problematik.

Altingets gratis nyhetsbrevSå minskar vi det digitala utanförskapet 

Med utgångspunkt i statistik och djupintervjuer kartlägger vi förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att använda digitala tjänster och produkter. Olika faktorer påverkar – normer, ekonomi och tillgång till det digitala. I rapporten presenterar vi också sju förslag på hur Region Stockholm kan öka det digitala innanförskapet i Stockholms län:

  • Universell utformning ska vara normen när digitala produkter och tjänster utformas. Regionens medarbetare behöver få kompetensutveckling i hur det tillämpas i olika delar av organisationen.
  • Höj kraven på tillgänglighet i upphandlingar
  • Säkerställ att det alltid finns fullvärdiga alternativ till det digitala, för personer som inte kan använda digitala tjänster eller produkter
  • Starta landets första regionala digidelcenter, för att säkerställa tillgång till hjälp och vägledning att använda digitala tjänster och produkter
  • Inrätta testmiljöer för digitala tjänster gör det möjligt för användare att prova funktioner och öka sin digitala kompetens i en trygg miljö
  • Inventera och komplettera supportutbudet inom regionens verksamheter för att säkerställa att invånare får hjälp på det sätt som passar dem bäst
  • Starta ett samverkansråd med fokus på digitalisering och tillgänglighet

Att minska det digitala utanförskapet är inte bara en fråga om teknik eller kunskap. Det handlar om att säkerställa alla människors lika rättigheter och delaktighet i samhället. Genom beslutsamhet och samarbete kan vi göra Region Stockholm till en föregångare för digital inkludering och jämlikhet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00