Debatt

Bryr sig inte Tidöpartierna om den personliga assistansen längre?

Innan valet stod LSS och personlig på assistans högst upp på Tidöpartiernas agenda. Nu efter valet har intresset svalnat kraftigt – och frågan förhalas av regeringen. Samtidigt hamnar barn i behov av personlig assistans fortfarande i kläm. Det är inte rimligt, skriver Christofer Bergenblock (C), riksdagsledamot och ledamot av Socialutskottet. 

Centerpartiet vill snabbt få till stånd en ändring av föräldraavdraget, eftersom familjer runt om i landet kommer fortsätta att drabbas av Försäkringskassans beslut, skriver riksdagsledamoten Christofer Bergenblock (C).  
Centerpartiet vill snabbt få till stånd en ändring av föräldraavdraget, eftersom familjer runt om i landet kommer fortsätta att drabbas av Försäkringskassans beslut, skriver riksdagsledamoten Christofer Bergenblock (C).  Foto: Jessica Gow/TT, Riksdagen
Christofer Bergenblock
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under den förra mandatperioden var frågorna inom LSS och inte minst personlig assistans väldigt viktiga för Tidöpartierna. Det talades om att stärka rätten till personlig assistans och att skapa likvärdighet genom ett statligt huvudmannaskap. Nu är valet över sedan länge och intresset för frågorna har svalnat betänkligt. Hur ska man annars förklara att nödvändiga reformer fördröjs eller kanske rentav uteblir? 

Den 1 januari 2023 trädde den nya lagstiftningen om ”Stärkt rätt till personlig assistans” i kraft. Bakgrunden till lagen var behovet av att stärka rättigheten till assistans genom införandet av nya grundläggande behov samt att förtydliga vad som menas med normalt föräldraansvar genom en schablonisering, vilken sedan preciserats i regeringens förordning om assistansersättning.

Fick ingen assistans alls 

Relativt omgående efter ikraftträdandet började kritik komma om att Försäkringskassan tillämpade ett dubbelt avdrag för föräldraskapet, vilket innebar att barn fick för få assistanstimmar beviljade alternativt inte fick någon assistans alls. I en rapport från den 23 oktober bekräftar Försäkringskassan den bilden och skriver helt frankt att ”om lagstiftarens intention var något annat än detta torde det därmed krävas ytterligare lagändringar”. Tydligare än så kan knappast en statlig myndighet uttrycka sig om att de inte tänker ändra sin tillämpning med mindre än att lagen ändras först.

Av den anledningen valde Centerpartiet att lämna in ett förslag till utskottsinitiativ den 5 december. Förslaget var att tillkännage för regeringen att den måste återkomma till riksdagen med en förtydligad lagstiftning avseende det schabloniserade föräldraavdraget, samt att regeringen under tiden bör nollställa eller minimera avdraget i förordningen om assistansersättning.

”Färre barn beviljas assistansersättning”

Därefter så har bilden av hur Försäkringskassan tillämpar föräldraavdraget bekräftats i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringar, förkortat ISF, den 23 januari. ISF konstaterar att det föräldraavdrag som Försäkringskassan gör ”blir stort i förhållande till det totala antalet timmar som barnet behöver hjälp”. Vidare har man intervjuat handläggare som uppger att ”färre barn beviljas assistansersättning efter att schablonavdraget för föräldraansvar infördes”. Med andra ord har den kritik som framkommit under året varit helt korrekt. Lagen tillämpas helt enkelt inte på det sätt som var tanken.

Efter nästan två månaders (!) betänketid har utskottsinitiativet nu behandlats av Socialutskottet, men tyvärr avslagits från Tidöpartiernas sida. Dock har det inte varit utan effekt eftersom frågan om föräldraavdraget i stället kommer att lyftas ut ifrån den övriga motionsbehandlingen och hanteras i ett separat betänkande med en mer skyndsam process. Under beredningen kommer även Försäkringskassan och ISF att bjudas in till utskottet.

Utskottsinitiativet har avslagits

I praktiken innebär den nya hanteringen att möjligheten finns kvar för utskottet att tillkännage för regeringen att lagen och förordningen måste ändras, men det beror återigen på hur Tidöpartierna ställer sig. Det man kan konstatera är att även om Centerpartiets utskottsinitiativ har avslagits, så är det tack vare initiativet som frågan nu kommer upp till beredning i egen ordning. Dock har frågan redan tillåtits dra ut på tiden allt för mycket av majoriteten.

 

Ifrån Centerpartiets sida har vi drivit på för att snabbt få till stånd en ändring av föräldraavdraget.

Från Centerpartiets sida har vi drivit på för att snabbt få till stånd en ändring av föräldraavdraget eftersom familjer runt om i landet kommer fortsätta att drabbas av Försäkringskassans beslut. Barn som beviljas för få timmar med personlig assistans eller i värsta fall inte beviljas någon assistans alls är den verklighet som många familjer tvingas leva i. Det är helt enkelt inte rimligt.

Nämnda personer

Christofer Bergenblock

Riksdagsledamot (C), ledamot i partistyrelsen, talesperson i omsorgs- och funktionshindersfrågor
Gymnasielärare i svenska och religion (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00