Debatt

Alla med behov har rätt till hjälpmedel, Jakob Forssmed

Öppet brev till socialminister Jakob Forssmed. I Sverige finns det i dag alldeles för stora regionala skillnader när det gäller att få tillgång till hjälpmedel. Det är dags att en ny lag sätts på plats – som ligger utanför hälso- och sjukvårdslagen. Det skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR. 

”Det är inte säkert att den som flyttar och därmed byter kommun eller region får ta med sina hjälpmedel. Ny fördyrande ansökan, ny process, i stället för att hjälpmedlet följer individen, inte administrationen”, skriver debattören.
”Det är inte säkert att den som flyttar och därmed byter kommun eller region får ta med sina hjälpmedel. Ny fördyrande ansökan, ny process, i stället för att hjälpmedlet följer individen, inte administrationen”, skriver debattören.Foto: Pontus Lundahl/TT, Janerik Henriksson/TT
Åsa Strahlemo
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag finns alldeles för många luckor och problem i regelverken som styr möjligheten att få tillgång till hjälpmedel. Dels att tillgången till och utbudet av hjälpmedel är väldigt olika i landet, dels att individen inte alltid får rätt hjälpmedel utefter behov. Dessutom går besluten inte att överklaga vilket gör det väldigt rättsosäkert.

Dags för en ny lagstiftning 

Det är dags för en hjälpmedelslag med individens behov i centrum. ”Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet”, DHR, anser att det är dags för en enhetlig lag om hjälpmedel som ligger utanför hälso- och sjukvårdslagen.

Ett hjälpmedel är inte en vårdinsats och handlar inte om att göra sjuka personer friska, utan att personer med funktionsnedsättning har rätt till ett liv som andra.

DHR tycker att hjälpmedel inte ska ingå i hälso- och sjukvårdslagen som i dag. Ett hjälpmedel är inte en vårdinsats och handlar inte om att göra sjuka personer friska, utan att personer med funktionsnedsättning har rätt till ett liv som andra.

Hjälpmedel kan exempelvis vara rullstol eller rollator, eller en höj- och sänkbar säng. Hundratals hjälpmedel, för stort och smått, möjliggör för människor med olika typer av funktionsnedsättningar att vara mer självständiga. Stödstrumpor, en griptång eller en elrullstol är avgörande för autonomi men på helt olika sätt.

Hjälpmedel kan väldigt ofta också vara specialanpassat för individen, såsom ett tangentbord, en benprotes eller modifiering av en rullstol som utformats för en person av en expert på området.

Skiljer sig kraftigt mellan regioner 

Ytterligare ett område som är problematiskt är så kallade fritidshjälpmedel. Det kan vara för att komma ut i naturen, cykla med sin familj eller vänner, ta en promenad eller träffa vänner. Egentligen är dock ”fritidshjälpmedel” ett missvisande begrepp. En aktiv fritid också en rättighet, så varför skilja från andra hjälpmedel?

Att överhuvudtaget få ett hjälpmedel förskrivet skiljer sig kraftigt mellan regioner, visar statistik från Socialstyrelsen. Ett belysande exempel på detta är rollatorn som är ett av Sveriges vanligaste hjälpmedel. I Region Norrbotten förskrevs under år 2020 nästan 5 000 rollatorer per 100 000 invånare. I Östergötland var motsvarande siffra bara lite drygt 1 000 och vissa regioner förskriver helt enkelt inte rollatorer alls, utan hänvisar individen till att köpa en egen.

Inte ens den EU-förordning om medicintekniska produkter, som trädde i kraft 2021, och som skall säkerställa trygga och säkra hjälpmedel och anpassningar, fungerar i praktiken. Det är exempelvis stor skillnad i specialanpassningar beroende på var i Sverige man befinner sig, enligt personal inom hjälpmedelsbranchen.

Sverige har förbundit sig att efterleva FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 19 och 20 formuleras rätten att kunna leva självständigt och delta i samhället, samt att kunna förflytta sig och i möjligaste mån utan att vara beroende av andra. Det är bara 56 procent av hjälpmedlen i kommunerna och 68 procent av hjälpmedlen i regionerna som är helt utan kostnad för den enskilde. Det anser DHR är fel och orättvist. De innefattas mycket sällan av högkostnadsskydd vilket gör att hjälpmedel blir en fråga om den enskilde har råd.

Det är inte säkert att den som flyttar och därmed byter kommun eller region får ta med sina hjälpmedel. Ny fördyrande ansökan, ny process, i stället för att hjälpmedlet följer individen, inte administrationen.

Altingets gratis nyhetsbrev

Stelbenta upphandlingar 

Regionernas stelbenta upphandlingar förhindrar även teknisk utveckling och viktig innovation. Det finns även exempel där regioner i upphandlingar kräver att hjälpmedelsproducenter plockar bort modern teknik från hjälpmedlen för att spara pengar vilket framkom på DHR:s seminarium ”I framtiden finns inga hinder” i november 2023.  

DHR vill se en statlig utredning med målet att lyfta ur hjälpmedel ur hälso- och sjukvårdslagen till en separat, nationell och modern hjälpmedelslagstiftning. Det är hög tid för en lag som sätter användaren i centrum och garanterar rätt hjälpmedel utefter individens behov med jämställd tillgång över hela landet.

Fakta

I dagarna hålls de två stora evenemangen Hjälpmedelsriksdagen i Göteborg och Hjultorget i Stockholm. Dessa sätter fokus på behovet av en ny hjälpmedelslag.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00