Täbys kvalitetspeng strider mot lagen

Täby kommuns kvalitetspeng, som går till skolor som presenterar särskilt bra, strider mot lagen. Det menar Förvaltningsrätten i Stockholm i sin dom, skriver Dagens samhälle.

Ditte Roslund

Totalt avsatte den styrande alliansen i Täby kommun 5 miljoner kronor till den så kallade kvalitetspengen, skriver Dagens samhälle. Pengarna, som delades ut för första gången i våras, skulle gå till grundskolor som presterade särskilt bra vad gäller betyg, trygghet och elevhälsa.

Fem skolor i kommunen levde upp till kraven och fick ta del av pengarna, varav fyra friskolor och en kommunal skola. Socialdemokraterna överklagade beslutet om kvalitetspengen till Förvaltningsrätten, som nu har kommit med sin dom.

Med motiveringen att kommunens fördelning av resurser ska utgå från elevernas förutsättningar och behov och sträva efter likvärdighet, dömer Förvaltningsrätten att kvalitetspengen strider mot lagen. 

– Vi har ingen annan syn på resursfördelning, vår stora del av pengarna fördelas helt i förenlighet med vad domen framhäver. Kvalitetspengen är en mycket liten del i budgeten, som vi sett som ett incitament för huvudmän att förbättra kvaliteten, en morot framåt, säger Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden, till Dagens samhälle.

Det är fortfarande inte klart om Täby kommun kommer att överklaga domen. 


    E-post Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget