Generaldirektör invald i krigsakademi

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har valt in nya ledamöter, bland annat en generaldirektör.

Albin Bohlin
  • Avdelning I (lantkrigsvetenskap): Överstelöjtnant Ola Palmquist, överste Magnus Ståhl och generallöjtnant Ben Hodges (USA)
  • Avdelning II (sjökrigsvetenskap): Flottiljamiral Johan Norlén
  • Avdelning III (luftkrigsvetenskap): Överstelöjtnant Roger Åhfeldt
  • Avdelning IV (militärteknisk vetenskap): Vice vd Anders Carp
  • Avdelning V (annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar): FOI:s generaldirektör Jens Mattsson och teknologie doktor Åke Holmgren
  • Avdelning VI (säkerhetspolitisk vetenskap): Filosofie kandidat Kristina Sandklef

Om Kungliga Krigsvetenskapsakademien
  • Grundades 1796 av Gustaf Wilhelm af Tibell och består i dag av drygt 400 ledamöter
  • Enligt akademiens stadgar får högt 160 av ledamöterna vara yngre än 70 år
  • Nya ledamöter väljs in i maj varje år
  • Varje avdelning har en egen styrelse och egna sammankomster


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00