Om  
Anita Linder

Hon utreder hur barn kan använda barnkonventionen

Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, ska utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Syftet med utredningen är att samla in kunskap som skulle kunna ligga till grund för barns ökade möjligheter att utkräva sina rättigheter.

– Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Nu ska barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter utredas. Det är ytterligare ett steg framåt i arbetet mot målet, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Anita Linder är verksam som kammarrättslagman och ledde tidigare regeringens utredning om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5).

Sista datum att redovisa uppdraget är den 28 augusti 2023.

Nämnda personer

Anita Linder

Särskild utredare Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet
Jurist

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00