Om  
Dennis Kraft
Jenny Wik Karlsson

Han är ny ordförande för FSC

Anders Esselin är ny ordförande för FSC Sveriges styrelse. Han efterträder Dennis Kraft.

Johanna Alskog

FSC Sveriges nya styrelseordförande heter Anders Esselin. Han är biolog och arbetar som projektledare och facilitator i det egna bolaget Man and Nature.

Esselin är vald som oberoende ordförande i styrelsen och har inte rösträtt. Hans uppdrag är att leda styrelsens arbete.

Han efterträder Dennis Kraft, Birdlife Sverige.

Vice ordförande är Magnus Lindberg från Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS.

Övriga styrelsen

Ekonomisk kammare

Ida Bränngård, Stora Enso

Jenny Stenberg, Sveaskog 

Jonas Larsson, Södra skogsägarna

Jukka Vornanen, Ikea Wood Supply (suppleant)

Per Funkquist, Billerud (suppleant)

Miljökammare

Lena Dahl, Världsnaturfonden, WWF

Åke Persson, Birdlife Sverige

Peter Roberntz, Världsnaturfonden, WWF (suppleant)

Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige (suppleant)

Social kammare

Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund

Joacim Ingelsson, Svenskt Friluftsliv

Magnus Lindberg, Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS (vice ordförande)

Anja Fjellgren Walkeapää, Individuell medlem (suppleant)

Conny Nilsson, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (suppleant)

Nämnda personer

Dennis Kraft

Jenny Wik Karlsson

Verksamhetschef och förbundsjurist Svenska samernas riksförbund

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00