Om  
Hans Lindblad

Europaparlamentet godkänner svensk kandidat till EU:s revisionsrätt

Under tisdagen godkände Europaparlamentet svensken Hans Lindblad och portugisen João Leãos nomineringar till EU:s revisionsrätt. Nu väntar ett slutgiltigt godkännande från medlemsländerna i ministerrådet.

Hans Lindblad
Hans LindbladFoto: Joakim Goksör/TT
Victoria Solvin

I enlighet med EU-fördraget får medlemsstaterna själva föreslå sina kandidater till Europeiska revisionsrätten (ECA). Kandidaterna godkänns därefter av de 27 medlemsstaterna efter konsultation med Europaparlamentet. Kandidater väljs på ett sexårigt mandat.

Sveriges kandidat, Hans Lindblad, är i dag ordförande för regeringens produktivitetskommission. Dessförinnan arbetade Lindblad som riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret mellan 2013 och 2022. Lindblad har även varit styrelseordförande i expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) mellan 2013 och 2020. Hans Lindblad har avlagt en doktorsexamen i ekonomi vid Stockholms universitet.

Båda Hans Lindblad och den portugisiske kandidaten João Leão intervjuades av Europaparlamentets budgetkontrollkommitté den 29 november och godkändes därefter av kommittén.  

Vid tisdagens omröstning i Europaparlamentet röstade 498 ledamöter för Lindblads nominering, 15 röstade mot och 74 ledamöter avstod från att rösta.

Leãos kandidatur backades av 328 ledamöter, 67 röstade mot och 198 avstod.

Europeiska revisionsrätten (ECA) ansvarar för granskningen av EU:s finanser. Som EU:s externa revisor bidrar den till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som den oberoende väktaren av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. 

Nämnda personer

Hans Lindblad

Ordförande Produktivitetskommissionen, styrelseordförande Högskolan Väst
Fil. dr i nationalekonomi (Stockholms uni., 2010)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00