Dagens Medicins chefredaktör slutar

Lisa Blohm kommer att lämna sin position som chefredaktör för Dagens Medicin efter fyra år. 

Sofia Martinson

– Lisa Blohm och jag har diskuterat under en tid och landat i att hon kommer att sluta som chefredaktör. Vi inleder rekrytering av en ny chefredaktör snarast möjligt och förhoppningen är att vi har personen på plats efter sommaren, säger Christina Kennedy som är chef för den redaktionella organisationen inom Bonnier News Business, där tidningen ingår, till Dagens Medicin

Blohm har jobbat i olika omgångar  på Dagens Medicin sedan 1998 och har haft flera olika roller under åren.

– Det har varit och är en ynnest att få bevaka ett så viktigt och spännande område som svensk sjukvård, tillsammans med en mycket kompetent redaktion. Jag är stolt över den journalistik vi gör och ser det som rätt läge för Dagens Medicin att det kommer in en person med nya ögon för utvecklingen framåt, säger Lisa Blohm.

Hon kommer att vara som chefredaktör tills en efterträdaren är på plats.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00