Nätverk

Digitalisering och Innovation

Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett högt mål som kräver mycket arbete. Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning.

Nästa möte

NätverksmöteDigitaliseringsfrågornas inflytande under ordförandeskapet i EU
21 september 2023
Stockholm

Vilken påverkan har Sverige haft i sin roll som ordörandeland i EU när det kommer till digitaliseringsområdet? Vad kommer att ske framöver och vad har skett när ordförandestafettpinnen är överlämnad till sommaren? Under denna träff kommer vi att få möjlighet att göra en tillbakablick, och utvärdera EU:s ordförandeskapsinverkan på digitaliseringsfrågorna. Hur har förhandlingarna sett ut, det vill säga när har vi kunnat vara påfdrivande samt när har vi varit tvugna att backa?

Till dagens träff är Staffan Lindmark inbjuden till nätverket för att diskutera detta närmare och hur ordförandeskapet har påverkat arbetet internt inom Regeringskansliet. Staffan arbetar idag som enhetschef för digital infrastruktur på Regeringskansliet. 

Stockholm, torsdagen den 21 september, kl. 09.30-12.30

Staffan Lindmark, enhetschef för digital infrastruktur på Regeringskansliet

Om nätverket

Digitalisering är en tvärfråga i samhället som berör alla andra utvecklings- och förvaltningsområden. Därför kommer vi i detta nätverk att röra oss mellan olika sakfrågor – och sträva efter att hela tiden ha örat mot marken. Vi kommer även beröra våra systerämnen innovation och ledarskap.

Vi bjuder in spännande gäster som vi diskuterar med under träffarna, likaså med varandra i gruppen. Välkommen att delta i ett högaktuellt ämne med ett lite nyskapande grepp och en inkluderande samtalsledare.

Vi vänder oss till en blandad grupp av deltagare från både offentlig och privat sektor. Här går vi tillsammans djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi ventilerar utmaningar tillsammans och vrider och vänder på gemensamma problem för att hitta lösningar i gruppen. Nätverket riktar sig till chefer, ledare och digitaliseringsansvariga i alla sektorer och inom alla branscher. 
 
Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar alltid fika och gemensam lunch.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

 

Mötesledare

Anna KellyVice president Federated Services på Internetstiftelsen, mötesledare för Altingets nätverk Digitalisering & Innovation

Program

NätverksmöteDigitaliseringsfrågornas inflytande under ordförandeskapet i EU
21 september 2023
Stockholm

Vilken påverkan har Sverige haft i sin roll som ordörandeland i EU när det kommer till digitaliseringsområdet? Vad kommer att ske framöver och vad har skett när ordförandestafettpinnen är överlämnad till sommaren? Under denna träff kommer vi att få möjlighet att göra en tillbakablick, och utvärdera EU:s ordförandeskapsinverkan på digitaliseringsfrågorna. Hur har förhandlingarna sett ut, det vill säga när har vi kunnat vara påfdrivande samt när har vi varit tvugna att backa?

Till dagens träff är Staffan Lindmark inbjuden till nätverket för att diskutera detta närmare och hur ordförandeskapet har påverkat arbetet internt inom Regeringskansliet. Staffan arbetar idag som enhetschef för digital infrastruktur på Regeringskansliet. 

Stockholm, torsdagen den 21 september, kl. 09.30-12.30

Staffan Lindmark, enhetschef för digital infrastruktur på Regeringskansliet
NätverksmöteEn säker digitalisering
23 november 2023
Stockholm

I takt med ökade och upptrappade cyberhot blir frågor om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot dessa, mycket aktuella. Men hur hanteras situationer där cyberhot inte längre bara utgör en farhåga, utan ett verkligt hot?

Träffen gästas av Mats Hultgren som är en mycket erfaren och uppskattad cybersäkerhetsexpert, som idag arbetar hos Truesec inom strategisk och taktisk cybersäkerhet. Hultgren leder också Truesecs incidentresponsteam, och anses med sin gedigna erfarenhet som en av Europas främsta experter på området.

Stockholm, torsdagen den 23 november, kl.09.30-12.30

Mats Hultgren
NätverksmöteOffentlig digital mognad
9 februari 2024
Stockholm

Swedish Centre for Digital Innovation (SCDI) är ett forskningscentrum som strävar efter att bli erkända inom området digital innovation, och består av forskare från olika universitet i Sverige. Syftet är att skapa ett samtalsrum för olika nyckelaktörer där dessa får möjlighet att diskutera och samarbeta kring svåra utmaningar kopplat till digitalisering. 

Johan Magnusson är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet och chef för SCDI Göteborg. Under träffen kommer Magnus att diskutera med nätverket frågor som offentlig digital mognad, digital förvaltning, och demokratisk förankring i digitalisering. 

Stockholm, fredagen den 9 februari, kl.09.30-12.30

Johan Magnusson är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet och chef för SCDI vid Göteborg
NätverksmöteIntegritetsskydd och digitalisering
6 mars 2024
Stockholm

Integritetsskyddsmyndigheten har till uppgift att säkerställa att människors personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och inte hamnar i fel händer. Detta sker genom, granskning och kontrollering, tillståndsprövningar, EU-samverkan samt genom bevakning, uppföljning och kunskapsspridning. Hur förhåller sig då digitaliseringen till Integritetsskyddsmyndighetens arbete?

Dagens träff kommer att gästas av Lena Lindgren Schelin, GD för integritetsskyddsmyndigheten, som under träffen kommer att beröra detta ämne närmare.

Stockholm, onsdagen den 6 mars, kl. 09.30-12.30

Lena Lindgren Schelin, GD för Integritetsskyddsmyndigheten

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00