Nätverk

Digitalisering och innovation

Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett ambitiöst mål som ställer höga krav på aktörer inom digitaliseringsområdet. Hur ska vi samverka för att ta vara på och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig: för individ, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning?

Nästa möte

NätverksmöteSäkert datautbyte: Integritetsskydd och delning av data
6 mars 2024
Stockholm

Integritetsskyddsmyndigheten har till uppgift att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och inte hamnar i fel händer. En ökad digitalisering och datadelning innebär mer information i omlopp, vilket kan öka trycket på detta uppdrag. För att diskutera detta med nätverket gästar generaldirektören för Integritetsskyddsmyndigheten*. Hur arbetar IMY med delning av data, lagring av uppgifter och andra frågor som kräver hög integritet? 

Senare under samma träff deltar Louise Callenberg, VP på Singula. Louise kommer att prata om initiativet #bättredelat, en koalition av organisationer och individer från offentlig sektor och näringslivet. Intiativet går ut på att frigöra nyttorna med delning av data. 

*För tillfället finns ingen stadigvarande GD. När denna finns på plats publicerar vi namn. 

Stockholm, onsdagen den 6 mars, kl. 09.30-13.30

Om nätverket

Digitalisering är en tvärfråga som berör samtliga utvecklings- och förvaltningsområden. Därför rör vi oss i detta nätverk mellan olika sakfrågor samt våra systerämnen innovation och ledarskap. Vi strävar efter att hela tiden ha örat mot marken och gå djupare än i den dagliga politiska debatten.

Som deltagare får du ta del av det senaste från experter inom såväl politik som näringsliv och forskning. Diskutera digitaliseringspolitik, utbyt erfarenheter och nätverka med nyckelaktörer inom både privat och offentlig sektor. Eftersom nätverket är branschöverskridande möter du aktörer utanför din egen sfär och får nya perspektiv på din egen verksamhet. Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

 

 

Mötesledare

Anna KellyVice president Federated Services på Internetstiftelsen, mötesledare för Altingets nätverk Digitalisering & Innovation

Program

NätverksmöteSäkert datautbyte: Integritetsskydd och delning av data
6 mars 2024
Stockholm

Integritetsskyddsmyndigheten har till uppgift att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och inte hamnar i fel händer. En ökad digitalisering och datadelning innebär mer information i omlopp, vilket kan öka trycket på detta uppdrag. För att diskutera detta med nätverket gästar generaldirektören för Integritetsskyddsmyndigheten*. Hur arbetar IMY med delning av data, lagring av uppgifter och andra frågor som kräver hög integritet? 

Senare under samma träff deltar Louise Callenberg, VP på Singula. Louise kommer att prata om initiativet #bättredelat, en koalition av organisationer och individer från offentlig sektor och näringslivet. Intiativet går ut på att frigöra nyttorna med delning av data. 

*För tillfället finns ingen stadigvarande GD. När denna finns på plats publicerar vi namn. 

Stockholm, onsdagen den 6 mars, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteRegelverk för AI och accelererande digital utveckling
15 maj 2024
Stockholm

Ambitionen är att Europa ska vara digitalt suveränt och ge människor och företag möjligheten till en välutvecklad digital framtid. För att lyckas med detta behöver våra regelverk följa med i utvecklingen. Inte minst AI-explosionen har väckt frågan om hur juridiken behöver anpassas för att ge rätt förutsättningar för en hållbar digitalisering.

Dagens nätverksträff gästas av Lisa Lundin, Legal director på Knowit, som ska prata om AI och de juridiska förutsättningarna för digitalisering. Hur ser regelverket ut idag? Hur kan det anpassas för att både ge utrymme för innovation och begränsa där det behövs och vad skulle detta få för betydelse för digitaliseringen?

Stockholm, onsdag den 15 maj kl. 09.30-13.30

NätverksmöteMellan AI och data: Hur använder vi data för AI-utveckling?
25 september 2024
Stockholm

Sverige har som ambition att bli bäst i världen på digitalisering. För att detta ska kunna ske är det nödvändigt att det går att dela erfarenheter och lärdomar inom landet, inte minst när det gäller utvecklingen av AI. Men kommuner och organisationer som börjar med AI-projekt stöter ofta på utmaningar i gränslandet mellan AI och data. Det kan handla om regelverk kring lagring av information, vilken mängd och kvalitet på träningsdata som krävs för att utveckla AI-verktyg, samt vad som gäller för datadelning mellan organisationer. 

Dagens träff gästas av Sverker Janson*, forskningsledare och chef för RISE Centrum för tillämpad AI, som kommer för att diskutera de utmaningar och möjligheter som finns i gränslandet mellan AI och data. Hur lyckas vi med samverkan för att kunna utnyttja potentialen i AI? Hur kan organisationer tillsammans skapa bättre kunskap om och förutsättningar för AI-utveckling? 

*Fler gäster kan tillkomma.

Stockholm onsdag den 25 sep kl. 09.30-13.30

Nätverksmöte"Dirty data" och E-avfall: Digitaliseringens roll för den gröna omställningen
22 november 2024
Stockholm

Digitalisering lyfts ofta som en nyckel i övergången till ett hållbart samhälle. Begreppet "twin transition" syftar på att den gröna omställningen förutsätter digitalisering. Mer sällan uppmärksammas de utsläpp och miljöeffekter digitaliseringen själv kan skapa. Explosionen av data som måste lagras någonstans, resurskrävande AI-utveckling, och det växande problemet med hanteringen av elektroniskt avfall – hur säkerställer vi att digitaliseringen faktiskt bidrar till hållbarhet?

Två som har koll på detta är dagens gäster: Theodor Andersson, omvärldsbevakare vid analysenheten på Digg och författare till Diggs första rapport om digitaliseringens klimat- och miljöeffekter, och Ingemar Jansson, verksamhetsledare för den ideella branschföreningen Digitaliseringskonsulterna, vars syfte är att hjälpa samhället se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen.

Stockholm, fredagen den 22 november kl. 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00