Riksdagsåret som gått

När ledamöterna får välja: Livsmedelsförsörjning, skog och klimat

När ledamöterna får välja: Livsmedelsförsörjning, skog och klimat

RIKSDAGSARBETE. En starkare inhemsk livsmedelsproduktion, en kraftfullare klimatpolitik och den svenska skogen. Det är frågor som partierna i miljö- och jordbruksutskottet vill prioritera under det kommande riksdagsåret.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"