Debatt

"Varför vill inte S att friluftsliv och idrott ska ha samma villkor?"

DEBATT. Alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna vill se samma skatteregler för friluftslivs- och idrottsorganisationer. S bör ändra sig och ge friluftsliv och idrott samma villkor, skriver Per Klingbjer, ordförande Svenskt Friluftsliv.

Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv
Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Per Klingbjer
ordförande Svenskt Friluftsliv

Idrotten och friluftslivet är två av de största folkrörelserna i Sverige. Svenskt Friluftsliv består av 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,7 miljoner medlemmar.

Förbättrad folkhälsa

Som folkrörelser arbetar vi varje dag med att skapa möjligheter och upplevelser för unga som äldre, män som kvinnor, och i alla delar av vårt land. Utifrån ett samhällsperspektiv innebär våra verksamheter förbättrad folkhälsa, stärkt samhällsekonomi och ökad välfärd.

Det är inte alltid lätt att säga om en verksamhet är idrott eller friluftsliv, särskilt som en stor och viktig del av idrotten är så kallad motionsidrott.

Sämre förutsättningar

Det är inte alltid lätt att säga om en verksamhet är idrott eller friluftsliv, särskilt som en stor och viktig del av idrotten är så kallad motionsidrott.

Skatteverket gör dock skillnad på idrott och friluftsliv i sin tolkning av Socialavgiftslagen, vilket innebär att idrottsföreningar betalar lägre arbetsgivaravgifter än friluftsorganisationer. Denna skillnad i vilka organisationer som måste betala arbetsgivaravgifter skapar helt ologiska skillnader:

Om Livräddningssällskapet lär invandrarkvinnor att simma så måste de betala arbetsgivaravgift om ersättningen till simläraren överstiger 999 kronor per år. Men om Svenska Simförbundet lär invandrarkvinnor att simma i samma bassäng så betalar de bara arbetsgivaravgift om ersättningen till simläraren överstiger 22 750 kronor per år.

Samma sak är det om Sportfiskarna (friluftsliv) genomför en ungdomssatsning och lär barnen om ekologin under vattenytan samtidigt som de fiskar, jämfört med om Castingförbundet (idrott) genomför en aktivitet och kastar prick med samma utrustning på land.

Eller om Friluftsfrämjandet ordnar skidskola, jämfört med om en förening ansluten till Svenska Skidförbundet ordnar skidskola.

Ologisk tolkning 

Svenskt Friluftsliv är inte ensamma om att se det ologiska i Skatteverkets tolkning av denna del i Socialavgiftslagen. De senaste åren har riksdagsledamöter från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna motionerat att friluftslivets organisationer ska ges samma villkor gällande arbetsgivaravgifter som idrotten.

Enkät till riksdagspartierna

Inför valrörelsen 2018 har Svenskt Friluftsliv även genomfört en enkät till riksdagspartierna, och frågat om de ”anser att Svenskt Friluftsliv borde ges samma förutsättningar som Riksidrotten om att få åtnjuta samma undantag i socialavgiftslagen?” Alla partier utom Socialdemokraterna anser att villkoren borde vara desamma för idrott och friluftsliv.

Frågan blir då varför Socialdemokraterna inte vill att friluftsliv och idrott ska ha samma villkor?

Fortsätt värdera friluftslivet

Sveriges nuvarande regering har gjort flera viktiga satsningar som gynnar friluftslivet. Bland dessa kan nämnas höjt statligt anslag till friluftsorganisationer och ett ökat skydd av värdefull natur.

Vår uppmaning till Socialdemokraterna blir därför att fortsätta värdera friluftslivets bidrag till förbättrad folkhälsa och ökad välfärd, genom att före valet fatta beslutet att friluftslivet skall ha samma villkor som idrotten.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024