Debatt

V-ledamot: Även Försvarsmakten ska verka för rent dricksvatten

DEBATT. Att Försvarsmakten ges förutsättningar att öva är centralt. Men det behöver finnas en bättre balans mellan försvaret och behoven av rent dricksvatten, skriver Hanna Gunnarsson (V).

"Under 1900-talet dumpades ammunition på en rad platser i hav och sjöar runt om i Sverige"
"Under 1900-talet dumpades ammunition på en rad platser i hav och sjöar runt om i Sverige"Foto: Jessica Segerberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Hanna Gunnarsson (V)
Riksdagsledamot

 

Klimatförändringar och miljöförstöring är vår tids största ödesfråga. Både i Sverige och i världen ser vi hur vår livsmiljö försämras i takt med klimatförändringarnas framfart, vilket kommer påverka vårt sätt att leva.

Skydd mot bränder och översvämningar blir allt viktigare, precis som att garantera rent dricksvatten och bra odlingsmark även för kommande generationer.

Det är därför av största vikt att hela samhället, alla myndigheter, företag och kommuner, tar sitt ansvar för vår miljö och natur. Det gäller även Försvarsmakten. 

Helt otillåtet

Det är också hög tid att sanera botten från den gamla ammunition som legat där i årtionden. 

Hanna Gunnarsson (V)
Riksdagsledamot

Det svenska försvaret har en historia av att göra sig av med gammal ammunition på sätt som numera är helt otillåtet. Under 1900-talet dumpades ammunition på en rad platser i hav och sjöar runt om i Sverige. Försvarsmakten bedömer själv den totala mängden till 6 500 ton.

Dumpad ammunition

Försvarsmaktens klimat- och miljöarbete har förbättrats avsevärt jämfört med bara ett par årtionden tillbaka och i dag tas ett betydligt större ansvar för de avtryck som görs. Men militära övningar innebär alltid en miljöpåverkan.

Dagens övningar innebär att stora mängder ammunition hamnar i vår natur samtidigt som gammal dumpad ammunition ligger kvar.

Behövs bättre balans

Vättern är Sveriges näst största sjö och en viktig dricksvattentäkt för cirka 280 000 personer. Vättern används också av Försvarsmakten som övnings- och testområde. Man har i dagsläget tillstånd för 30 skjutdagar och 69 000 skott per år.

Det är en markant ökning från tidigare tillåtna nivåer och har överklagats av både privatpersoner och föreningar.

Att Försvarsmakten ges goda förutsättningar att öva är centralt för en god operativ förmåga. Men det behöver finnas en bättre balans mellan försvarets intressen och behoven av en ren miljö och rent dricksvatten.

Säkerställa tillgången

År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 som innehåller 17 mål för en global hållbar utveckling – målsättningar Sverige sagt sig vilja vara ledande i att genomföra. Det sjätte målet handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vikten av tillgång till rent dricksvatten lyfts också fram i den nationella livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen 2017.

Värna Vättern

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) konstaterar att det i framtiden troligtvis kommer att bli vanligare med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i södra Sverige som en följd av ökad tempera­tur och avdunstning samt längre växtsäsong.

En förväntad utveckling med extrema klimathändelser gör behovet av att värna både grund- och ytvattentillgångar särskilt tydligt. Samtidigt konstaterar Naturvårdsverket att miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet, inte kommer att uppnås.

Problemet är påtagligt för många kommuner som redan har eller riskerar att få problem med sitt dricksvatten. Det finns därför långtgående planer på att Vättern i framtiden ska försörja ytterligare ett stort område och många människor med dricksvatten. Med sådana framtidsutsikter är det om möjligt ännu viktigare att värna en så viktig dricksvattentäkt som Vättern.

Föroreningarna måste upphöra

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att alla myndigheter, även Försvarsmakten, ska göra sitt yttersta för att de antagna miljömålen nås. Det innebär bland annat att Försvarsmakten måste ta ett större ansvar för att för att de föroreningar av Vättern som orsakas av militära övningar upphör.

Det är också hög tid att sanera botten från den gamla ammunition som legat där i årtionden. Det har vi också lagt förslag på i riksdagen i motionen Försvarsmaktens ansvar för saneringen av Vättern och andra övningsområden.

Kräver vilja

Vätterns framtid engagerar väldigt många invånare som bor runt om sjön, de som är direkt beroende av att sjöns vatten är rent och säkert även i framtiden.

Jag är övertygad om att det går att planera så att Vätterns vattenkvalitet kan säkras samtidigt som Försvarsmaktens ges möjlighet att öva – men det kräver vilja, nära samarbete, förståelse för miljö- och klimatproblemen och att mer resurser tillförs för ett bättre miljöarbete framöver. 

Nämnda personer

Hanna Gunnarsson

Riksdagsledamot (V), vice gruppledare, försvarspolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024