Upprustning i Tornedalen – Europas största vattenprojekt i sitt slag

Vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden ska förbättras både på svenska och på finska sidan via ett EU-finansierat restaureringsprojekt som pågår till år 2030. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit beskriver projektet som ”unikt, storskaligt och gränsöverskridande”.

Kukkolaforsen i Torne älv.
Kukkolaforsen i Torne älv. Foto: Helena Landstedt/TT
Johanna Alskog

Torndedalens vattenmiljöer ska restaureras under sju års tid. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland och EU skjuter till 214 miljoner kronor via miljöfonden Life. Projektet omfattar cirka 820 km biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder. I Sverige kommer mycket av åtgärderna att genomföras runt Pajala och Övertorneå.

Projektet heter The Torne River International Watershed Life och förkortas Triwa Life.