Debatt

"Tyvärr missar de två vänsterpartisterna målet fullständigt"

SLUTREPLIK. Hanna Gunnarsson och Elin Segerlind (V) ger i sitt svar skenet av att Försvarsmakten har gräddfiler och inte behöver ta hänsyn till miljölagstiftningen. Inget kunde vara mera felaktigt, skriver Jörgen Berglund (M).

Militärövningen Swenex 20 som bland annat hölls i Göteborgs skärgård.
Militärövningen Swenex 20 som bland annat hölls i Göteborgs skärgård.Foto: Adam Ihse/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jörgen Berglund (M)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet


De två riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet, Hanna Gunnarsson och Elin Segerlind, har besvarat min debattartikel om Försvarsmaktens möjligheter till att få snabbare och enklare tillståndsprocesser för att kunna öva krigsförband. Tyvärr missar de två vänsterpartisterna målet fullständigt.

Läs också

Jag har i min artikel lyft fram två områden där Försvarsmakten behöver få ändrande förutsättningar i själva processen, inte att Försvarsmakten skulle få andra regler att förhålla sig till när en verksamhet ska prövas enligt gällande miljölagstiftning.

Jag beklagar att debattörernas stereotypiska fördomar om militär personal verkar ta över själva sakfrågan.

Jörgen Berglund (M)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet

Om misstaget att prata om helt andra saker än de jag lyft fram är medvetet eller omedvetet vet jag inte, men jag kan konstatera att oavsett är det illavarslande att kunskapen om vad och hur Försvarsmakten driver verksamhet är så låg.

Lång tradition

Hanna Gunnarsson och Elin Segerlind ger i sitt svar skenet av och utmålar Försvarsmakten som att de inte alls jobbar med miljöfrågor – att Försvarsmakten har gräddfiler och inte behöver ta hänsyn till miljölagstiftningen. Inget kunde vara mera felaktigt.

Försvarsmakten har en lång tradition av att ha jobbat med dessa frågor ända sedan 1990-talet. Myndigheten utgår i sitt miljöarbete från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och publicerar varje år en redovisning hur man arbetar med till exempel effektivare energianvändning, avfallsåtervinning och hantering av miljöfarliga ämnen.

Stereotypiska fördomar

Jag kan som före detta yrkesofficer bekräfta att miljöfrågor finns på agendan i Försvarsmakten från högsta till lägsta nivå. Det finns också ett stort engagemang för miljöfrågor bland soldater, sjömän, befäl och officerare. Jag beklagar att debattörernas stereotypiska fördomar om militär personal verkar ta över själva sakfrågan.

Orimligt lång tid

Min debattartikel lyfte upp två kända problemområden kopplat till tillstånd och miljöprövning där tiden från ansökan till beslut var ett område och att handlingar i en ansökan kopplad till skyddsvärd information riskerar att bli offentlig.

Eftersom Gunnarsson och Segerlind överhuvudtaget inte nämnder dessa saker i sitt svar till mig kan jag inte annat än tolka det som att de inte ser problemet. Problemet är känt och Försvarsmakten har påtalat detta i en hemställan till regeringen som jag föreslår att de två riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet läser.

Eller tycker verkligen Hanna Gunnarsson och Elin Segerlind att det är rimligt och bra att det kan ta mellan 5-20 år för att få ett miljötillstånd för övnings- och skjutfält eller militär flygplats? Eller att det är bra att sekretesskyddade uppgifter kan komma ut vid en miljöprövning?

Underlätta försvaret

I en tid när säkerhetsläget i Sverige försämras i snabb takt behöver åtgärder vidtas som underlättar försvaret av Sverige. Det ser jag som en av mina viktigaste uppgifter, jag önskar att Hanna Gunnarsson och Elina Segerlind gjorde det samma.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

V: Finns ingen anledning att ge Försvarsmakten miljöundantag

Vi ska inte göra det enklare för Försvarsmakten att bedriva miljöfarlig verksamhet. Tvärtom behöver vi ställa högre krav på det interna miljöarbetet och på den övningsverksamhet som görs. Det skriver Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson och Elin Segerlind. 

M-ledamot: Miljöbalken sätter stopp för flera försvarsövningar

Utdragna tillståndsprocesser stoppar Försvarsmaktens övningar i en tid då oroligheter i närområdet har ökat. Regeringen måste agera för att korta handläggningstiderna, skriver Jörgen Berglund (M).


Nämnda personer

Elin Segerlind

Tidigare riksdagsledamot (V)

Hanna Gunnarsson

Riksdagsledamot (V), vice gruppledare, försvarspolitisk talesperson

Jörgen Berglund

Riksdagsledamot (M), ledamot i försvarsutskottet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024