Tre tunga frågor för havsutredarna

UTREDNINGSSLÄPP. Havsmiljöinstitutet pekar ut flera kniviga frågor som de hoppas att politikerna i Miljömålsberedningen har kunnat reda ut i sitt senaste uppdrag.

På fredag är det dags för riksdagspartiernas ledamöter att än en gång presentera resultatet av sitt arbete inom Miljömålsberedningen.

I havsmiljöuppdraget, som syftar till att ledamöterna ska enas kring strategier med ”etappmål, styrmedel och åtgärder som krävs för att vända den negativa trenden i havsmiljön”, ligger ett särskilt fokus på åtgärder för att klimatförändringar och havsförsurning.

Hur långt de har nått i det arbetet blir klart först när utredningen lämnas över till miljöminister Isabella Lövin (MP) på fredag. Men på Havsmiljöinstitutet, som bistått beredningen i arbetet, ser föreståndaren Kajsa Tönnesson att det finns ett tydligt behov av att riksdagspartierna sätter ner foten i flera olika frågor för att skapa en större helhetssyn.

För det första vill de att fiskeförvaltningen tar ett bredare grepp kring samspelet mellan olika organismer i havet. Kajsa Tönnesson pekar på att det bland annat kan krävas för att hantera torskfiskekrisen.

– Orsakerna till Östersjötorskens minskning är ännu oklara, men mycket talar för att förändringar i ekosystemet spelar stor roll. Vi är oroade över det omfattande strömmingsfisket i Östersjön. Skulle strömmingen försvinna hotas hela kustekosystemet.

Login