Transportföretagen: Naivt att tro att järnvägstrafik löser situationen

DEBATT. Enligt Vänsterpartiet i Stockholmsregionen ska inga mer pengar ska gå till nya motorvägar. Men Stockholm växer – det kräver satsningar på både kollektivtrafik och väginfrastruktur, skriver Transportföretagens Tina Thorsell. 

Tina Thorsell
Samhällspolitisk chef, Transportföretagen


Investeringar i infrastrukturen är välbehövliga och nödvändiga. När trafiken växer betyder det inte automatiskt nya utsläpp, utan också möjligheten att leda trafiken till vissa stråk för att öka framkomligheten, till exempel i Stockholms innerstad. Det är i grund och botten vad Förbifart Stockholm är tänkt att åstadkomma.

Minska köer

Som diskussionen gått föreslår Vänsterpartiet att tvärförbindelse Södertörn och förbifarten ska ersättas med investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Men transportsystemet måste ses som en helhet där alla transportslag har en viktig roll att spela.

Både förbifarten och tvärförbindelse Södertörn representerar viktiga stråk för person- och godstrafiken för att både nå in till och komma ut från Stockholm. Det är lösningar för att minska köer och trängsel som genererar utsläpp.

En effektiv led

De som bor i Södertörn vet hur köerna ser ut i rusningstrafik. En av de mest trafikerade vägarna, väg 259, är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Räddningstjänsten har larmat om att de har svårt att ta sig fram vid utryckningar på grund av köbildningarna. Syftet med en ny tvärförbindelse är att få till en led som är säker och effektiv för såväl godstrafik som för personbilar, kollektivtrafik och cyklister.

Naivt och vilseledande

Det behövs satsningar på järnväg, men att tro att enkom järnvägstrafik skulle lösa situationen i Södertörn är mer än lovligt naivt och på gränsen till vilseledande.

Den behövs

Problemet med tvärförbindelse Södertörn är inte att den ska byggas. Problemet är det rakt motsatta, att den inte är byggd för länge sedan och att den fortfarande saknar 100-procentig finansiering i den plan som nu ligger.

Att nya vägar leder till ökad trafik är ett påstående som används som argument mot nya vägar. Ja, det är klart att det blir trafik på tvärförbindelse Södertörn när den står klar. Det är ett tecken på att den behövs. Vi säger inte nej till nya hyresrätter för att det blir köer så fort huset står på marken.

Oumbärlig förbindelse

Stockholm är en växande stad. Det kräver satsningar på både kollektivtrafik och väginfrastruktur. Nya tunnelbanor och pendeltågstunnlar är en del av detta.

Förbifart Stockholm kommer att, när den står klar, minska köerna i Stockholms innerstad. Tvärförbindelse Södertörn kommer att minska trängseln och olyckorna längs väg 259.

Tvärförbindelse Södertörn är också, liksom järnvägsförbindelsen, oumbärlig för den nya hamnen i Norvik som är en viktig del av framtida varuförsörjning för Stockholm. Förhoppningsvis får vi till slut även i Stockholm se en fullbordad ring runt staden genom att även Östlig förbindelse blir verklighet.

Jaga utsläppen

Framtidens trafik är tyst och utsläppsfri. Det sker nu en snabb övergång till laddhybrider och rena elbilar på personbilssidan. Elvägar är ett intressant och viktigt alternativ för den tunga trafiken.

Inom den upphandlade busstrafiken kör redan omkring 90 procent på förnybara bränslen. Elektrifiering, biodrivmedel och längre och tyngre lastbilar gör skillnad för en hållbar transportnäring. Men trafiken kräver en effektiv infrastruktur. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

Forrige artikel Slutreplik: Nilssons idéer om skogsbruk konserverar oss i det fossila samhället Slutreplik: Nilssons idéer om skogsbruk konserverar oss i det fossila samhället Næste artikel Debatt: Förödande att minska finansieringen av växtförädling Debatt: Förödande att minska finansieringen av växtförädling
Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?