Kommissionens förslag: EU:s framtida jordbrukspolitik

Den 1 juni 2018 lade EU-kommissionen fram lagförslag om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Förslagen ska se till att vi bättre kan hantera aktuella och framtida utmaningar som klimatförändringar och generationsskiften och samtidigt fortsätta att stödja lantbrukarna så att vi får ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk.

EU utformar sin budget för 2021–2027 så att det går att planera långsiktigt, pragmatiskt och tidsenligt för att ta itu med frågor som är viktiga för människor i EU. Kommissionen föreslår att jordbrukspolitikens budget minskas något – med omkring 5 % – på grund av lägre inkomster när EU bara har 27 medlemsländer

Läs mer

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från EU-institutionernas hemsida.

Login