Solel kan gynnas i framtiden

FÖRNYBART. Regeringen går vidare med det omstridda förslaget att lägga skatt på egenproducerad solel. Men i budgetpropositionen finns också ett löfte om framtida skattelättnader för el från solceller.

Regeringen föreslår att det från och med den 1 juli nästa år ska bli skatt på el från solceller om den installerade toppeffekten är på 255 kilowatt eller mer.

För elkraft från vind eller vågor får den installerade effekten vara högst 125 kilowatt installerad generatoreffekt för att elen ska slippa skatt.

Energibolagen tycker att det är bra att bara de minsta egenproducenterna av el undgår skatt.

De som har investerat i solceller för att få gratis el till sina egna fastigheter är däremot upprörda. Bland dem finns HSB, med socialdemokraten Anders Lago i spetsen.

Avtal med Norge kräver solskatt

Regeringen motiverar förslaget med att det aldrig var meningen att undantaget från elskatt skulle vara ett ekonomiskt stöd till elproduktion från förnybara energikällor. Dessutom är det ett krav i det nya avtalet med Norge om elcertifikat att riksdagen beslutar som regeringen nu föreslår, enligt regeringen.

För el från solceller finns det andra stöd, som investeringsstöd, elcertifikatsystemet med Norge och skattereduktionen för mikroproducenter av förnybar el, påpekar regeringen.

Men i budgetpropositionen skriver regeringen också att det kan bli nya förmåner för solel i framtiden. Regeringen ska undersöka vilka möjligheter det finns och hur andra länder gör.

”Regeringen avser därför att se över förutsättningarna för att inom skattesystemet införa ett särskilt stöd till sådan solcellsel som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt eller på en och samma fastighet, och där den elektriska kraften är skattepliktig med anledning av att den produceras i en anläggning som ensam eller tillsammans med andra anläggningar överstiger de föreslagna effektgränserna.”

Forrige artikel Miljöbudgeten som Romson vill ha den Miljöbudgeten som Romson vill ha den Næste artikel Vattenfalls brunkol ute till försäljning
Omstritt förslag ökar risk för våld mot skogstjänstemän

Omstritt förslag ökar risk för våld mot skogstjänstemän

NYCKELBIOTOPER. Om Skogsstyrelsen upphör att registrera nyckelbiotoper kommer med stor sannolikhet risken för våld och hot om våld mot de anställda att öka under övergångsperioden. Det framgår av myndighetens egen riskvärdering.