Småföretagare rasar: Tvingas köpa malus-fordon

REMISS. Bristen på laddstolpar, fordonsgasstationer och anpassade bilmodeller gör det omöjligt för många egenföretagare att välja en bil som ger statlig miljöbonus, enligt Småföretagarna och Bil Sweden. Isabella Lövin (MP) ger rådet att ändå välja en bil som släpper ut så lite som möjligt.

Regeringen har just haft ute två förslag som rör ändringar i bonus-malussystemet på remiss. Dels är det möjligheterna att exportera statligt subventionerade miljöbilar som ska begränsas. Dels ska bonusen för inköp av miljövänliga bilar och lätta lastbilar höjas, samtidigt som även straffavgifterna för fordon med höga utsläpp höjs.

Hos flera remissinstanser är tongångarna tydliga och vissa av dem känns igen sen när reformen infördes 2018. Tonläget har dock skärpts ytterligare, framför allt hos Småföretagarna, till följd av de malushöjningar på mellan 1 200 och 8 400 kronor de första tre åren efter nyregistreringen.

Sten Lindgren, styrelseledamot och förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund, är framför allt kritisk till att många av deras medlemmar inte har annat val än att välja malusfordon när de är i behov av lätta lastbilar.
– Många av våra medlemmar är bundna till vissa modeller som är dieseldrivna. De säger att de inte har några alternativ. Samtidigt är de bundna av avtal och anbud som gör att de inte kan lägga den ökade kostnaden på kunden, så de får ta det på firman, säger Sten Lindgren till Altinget och fortsätter:

– Vi tycker att det i de här fallen är uppenbart att man inte kan ha detta upplägget. För då blir det bara en extra straffskatt för de här människorna.

Login