Debatt

Sluta skjuta omprövningarna av vattenkraften på framtiden, regeringen

Prövningarna av vattenkraften hann knappt börja innan regeringen drog i handbromsen. Även hur man har pausat omprövningarna är ett problem, då regeringen bortser från grundlagen. Varför vill regeringen inte arbeta transparent med upprätthållet skydd för demokratin? Det frågar sig företrädare för flera tunga miljöorganisationer. 

Läget är kritiskt för många arter, varnar&nbsp;Gustaf Lind, Sten Frohm,&nbsp;Karin Lexén,&nbsp;Thomas Johansson och&nbsp;Richard Löwall.&nbsp;<br><br>
Läget är kritiskt för många arter, varnar Gustaf Lind, Sten Frohm, Karin Lexén, Thomas Johansson och Richard Löwall. 

Foto: Pressbilder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Sverige har vi en tradition av tillit i politiken. Vi litar på att alla följer gällande spelregler när vi fattar beslut. Men nu tummar regeringen återigen på kravet i grundlagen att myndigheter, organisationer och enskilda ska ha rätt till insyn och att höras när lagar stiftas. På så sätt äventyras inte bara tilliten utan också grundläggande demokratiska principer.

Samtliga undertecknare

Gustaf Lind
generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Karin Lexén
generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Richard Löwall
ordförande Älvräddarnas Riksorganisation
Sten Frohm
generalsekreterare Sportfiskarna
Thomas Johansson
ordförande Östersjölaxälvar i Samverkan

Den 1 februari 2022 drog de första omprövningarna av vattenkraften i gång. Utbyggnaden av vattenkraften i Sverige skedde med liten hänsyn till miljön och mest med stöd av 1918 års vattenlag. Vattenkraften är en viktig källa till fossilfri energi i Sverige, men också det främsta hotet mot arter i och runt rinnande vatten.

Prövningarna hann knappt börja

Vattenkraftens utbyggnad har lett till att värdefulla strömvattenmiljöer har försvunnit. De är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och utgör viktiga livsmiljöer, lek- och uppväxtplatser för flera arter som lax, havsöring, havsnejonöga och flodpärlmussla. Även insekter, fåglar, mossor och kärlväxter trivs vid strömmande vatten.

Läget är kritiskt för många av arterna i våra vattendrag. 

Därför är det så viktigt att vattenkraften får nya moderna miljövillkor, vilket var syftet när man beslutade om en nationell plan för att under ca 15–20 års tid ompröva verksamheten vid över 1 500 vattenkraftverk. Planen skulle ge vattenkraften moderna miljövillkor och ge förutsättningar så den kan fortsätta att leverera fossilfri el. Samtidigt skulle åtgärder vidtas för att stärka skyddet för arterna.

Prövningarna hann knappt börja innan regeringen drog i handbromsen. Redan vid årsskiftet 2022/2023 pausades omprövningarna. Vi är nu framme vid en tredje förlängning av denna paus, vilket är ett stort problem ur miljösynpunkt. Läget är kritiskt för många av arterna i våra vattendrag. Dessutom skjuts nödvändiga åtgärder på framtiden.

Regeringen bortser från grundlagen

Hur regeringen valt att pausa omprövningarna är ett demokratiskt problem. Att skjuta omprövningarna på framtiden kräver en ändring i lagstiftningen och görs inte i en handvändning. Trodde vi.

Men under den här regeringen bortser man från kravet i grundlagen om att ändringar till förordningar ska beredas i behörig ordning. Beredningen innebär att myndigheter, organisationer och enskilda får en chans till insyn och får sätta sig in i olika förordningsförslag samt ge inspel.

Den här processen leder till att förslaget belyses från olika perspektiv och får en bred förankring i samhället. Men detta verkar inte intressera regeringen. När omprövningen av vattenkraften pausas får olika aktörer högst en vecka på sig att läsa och komma med synpunkter. Regeringen kallar till möten med så kort varsel att mötet redan har ägt rum innan inbjudan ens upptäckts. Varför vill regeringen inte arbeta transparent med upprätthållet skydd för demokratin?

Sverige kan inte vänta med åtgärder

I det kritiska läge som råder för biologisk mångfald och med endast tre år kvar till 2027 då samtliga vattendrag enligt krav från EU ska ha en god vattenmiljö kan Sverige inte vänta med åtgärder. Endast 1/3 av våra vattendrag klarar i dag kravet. För att samtliga vattendrag ska leva upp till EU:s krav måste omprövning av vattenkraften ställa höga krav på miljöskydd. Vi uppmanar därför regeringen att:

  • snarast låta omprövningarna av vattenkraften fortsätta,
  • värna höga krav på miljöskydd vid omprövningen av vattenkraften,
  • stå upp för de demokratiska principerna i beslutsprocessen.
Nämnda personer

Gustaf Lind

Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Doktor i folkrätt (Stockholms uni., 2004)

Karin Lexén

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Sten Frohm

Generalsekreterare Sportfiskarna
Master i skogsbruk (1987), Sveriges lantbruksuniversitet. Företagsledningskurs (2005), Handelshögskolan Stockholm.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024