Skogsutredningens fjällpaket saknar stöd från C och S

SKOGSPOLITIK. Skogsutredningens förslag att skydda stora områden skog i det fjällnära området med hjälp av tvångsinlösen av marker saknar stöd hos både Socialdemokraterna och Centern. Men utredningen ser ändå ut att vara på väg ut på remiss i sin helhet.

Skogsutredaren Agneta Ögrens förslag om att skydda 500 000 hektar fjällnära skog faller vare sig Centern eller Socialdemokraterna i smaken. Förslagets chanser att förverkligas i sin nuvarande form är minimala. Det framkom tydligt vid ett seminarium som Norra skog arrangerade i slutet av förra veckan.

Enligt förslaget ska staten gå fram med tvång, när det krävs, för att säkra skyddet.

Per Åsling (C), riksdagsledamot från Jämtland, återkom ett par gånger till att Centern anser att det vore otänkbart.

Login