Skogen och stränderna – segrar eller förluster?

Både MP och C utmålar sig som segrare efter att förhandlingarna om strandskyddet och skogen till sist gick i lås. Vem som har rätt återstår att se, men det som är klart är att överenskommelserna innebär en lång rad förändringar. Och att Löfven till sist kunde tacka för sig.

Skogen och stranden. Miljöpolitiken stod i centrum när Stefan Löfven till sist kunde säga tack för kaffet och kliva av statsministeruppdraget.
Skogen och stranden. Miljöpolitiken stod i centrum när Stefan Löfven till sist kunde säga tack för kaffet och kliva av statsministeruppdraget.Foto: Duygu Getrien / TT
Johanna AlskogJacob Hederos

Vid det extrainsatta regeringssammanträdet beslutade regeringen om lagrådsremissen En ökad differentiering av strandskyddet, dels om en inriktningspropositionen för skogspolitiken. Därmed kunde Stefan Löfven stega över till riksdagen och lämna in sin avskedsansökan till talmannen Andreas Norlén.

Bolund: ”Politik när det är som bäst”

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP), som befinner sig vid klimatmötet i Glasgow, säger att Miljöpartiet har fått igenom mycket i förhandlingarna.

– Det här är politik när det är som bäst. När 1+1+1 kan bli mer än 3. Att det faktiskt kan bli bättre när vi jobbar tillsammans. Från MP:s sida är vi väldigt glada över att vi fått väldigt starka avtryck för våra ståndpunkter. Inte minst att vi ser till att vi skyddar utrymmet för djur och växter, och att vi skapar goda förutsättningar för en allemansrätt som är väldigt viktig.

Centerns Peter Helander, som har förhandlat skogspolitiken, passar på att påpeka att Miljöpartiet helst vare sig sett strandskydds- eller skogsbesluten överhuvudtaget.

– MP ville inte ha det här alls, säger han.

Många förändringar väntar

Många detaljer återstår att se när dammet har lagt sig, det vill säga när dokumenten är offentliga och överlämnade till Lagrådet respektive riksdagen. Klart är att både C och MP framhåller att förhandlingarna inneburit en rad troféer att släpa hem till sina respektive partikanslier. Klart är också att det är en rad förändringar i strandskyddslagstiftningen samt kring skogspolitiken som har förhandlats fram under en lång rad sittningar.

Från Centern framhålls att skydd av skog ska ske genom frivillighet. För att uppnå det ska det bli enklare för markägare att ta initiativ till formellt skydd. Men det handlar inte om att skogsägare i alla lägen kan motsätta sig att staten går in och skyddar mark.

– När något extra skyddsvärd behöver skyddas och en markägare inte vill, måste man kunna göra det, säger Peter Helander till Altinget.

Andra delar i överenskommelsen om skogen

Ett förslag på nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen bör tas fram.

Ökad rådgivning för att minska klövviltskador på skog och öka fodermängder i hela landet bör genomföras. Olika åtgärder samt vid behov regelförändringar för att minska skadenivåerna bör utredas.

Skogsstyrelsen kommer att få uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter se om det finns förenklingar som stärker äganderätten, gör att villkoren för företagande inom skogssektorn underlättas, samt bidrar till att uppfylla miljömålen.

Inventeringen i skogen bör utvecklas för att utgöra ett stöd till markägare.

 

Det ska också bli lättare för markägare att välja mellan olika skyddsformer och olika skyddsformer ska användas mer frekvent. Det ska även tas fram skattemässigt mer fördelaktiga regler för den ersättning en markägare får vid reservatsbildning, enligt MP:s Maria Gardfjell.

C pressar på om frivilligheten

Peter Helander framhåller att skogsuppgörelsen är en inriktningsproposition, med skrivningar om hur myndigheterna ska förhålla sig. Inte minst genom att vara mer restriktiva med att gå till domstol för att få juridiska klargöranden.

Det blir inget stort fjällskogspaket där staten går fram med tvång. Däremot ska 140 000 hektar statlig mark skyddas, det vill säga Sveaskogs och Fastighetsverkets marker.

MP:s Maria Gardfjell framhåller satsningar på informationsinsatser kring klimatanpassning av skogar och hyggesfritt skogsbruk samt beslut om att det inte ska ske någon gallring av det så kallade nyckelbiotopsregistret. Däremot blir det ingen ytterligare nyckelbiotopsinventering, en stridsfråga för såväl C som MP, där C tog hem segern.

Nya nationalparker

Även överenskommelsen om att fyra av Sveaskogs ekoparker ska omvandlas till nationalparker är en viktig fjäder i hatten för MP samt skrivning om ökat tempo i arbetet med att bilda ytterligare nationalparker.

– Det har ju ingenting med äganderätt att göra, men det var viktigt för MP att ha med det, säger Peter Helander.

Skärpt strandskydd?

Vad gäller strandskyddet så framhåller MP att uppgörelsen innebär en skärpning av skyddet och C att den ökar flexibiliteten. Strandskyddet upphävs vid små sjöar och vattendrag, något som ska ha varit en stridspunkt, men miljöminister Per Bolund tycker inte att Miljöpartiet tvingats backa.

Vad var svårast att gå med på i stranduppgörelsen?

– Jag ser det nog inte som att det har varit en ultimativ atmosfär, och att vi har varit tvungna att gå med på saker. Det handlar om att vi har hittat en atmosfär på förhandlingarna där vi också har kunnat ge varandra det vi behöver för att kunna få de ståndpunkter som vi behöver som partier. Där är det tydligt att vi har tagit steg för att göra det lättare att bygga strandnära i landsbygdsområden, men samtidigt att vi värnat strandskyddet i de områden där det har varit väldigt många undantag, säger han till Altinget.

Lagrådsremissen om strandskyddet ska bland annat innehålla:
  • Det ska bli enklare att bygga strandnära i vissa landsbygder. Regeringen föreslår en ny typ av områden – strandnära utvecklingsområden – med fler möjligheter till dispens från strandskyddet i landsbygder och i små tätorter. Detta ersätter dagens LIS-system.
  • Strandnära utvecklingsområden kan användas i hela landet där det råder god tillgång till obebyggt strandskyddat område och lågt bebyggelsetrycket samt där området inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.
  • Regeringen föreslår även att strandskyddet upphävs vid sjöar som är mindre än en hektar och vattendrag som är smalare än två meter och istället ska en zon för fri passage gälla för att bevara allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv.
  • Strandskydd ska inte gälla vid anlagda insjöar eller vattendrag eller våtmarker.
  • Strandskyddet ska skärpas och förtydligas i vissa högexploaterade områden. 
  • Regeringen anser att en bättre tillsyn behövs för ett fungerande strandskydd.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.

Uppgörelsen ger större möjligheter att bygga strandnära där exploateringstrycket är lågt, men stärks där det är högt, enligt Bolund.

Hur uppnår ni en skärpning, i utredningsförslaget fanns inget förslag som ni tyckte var tillräckligt?

– Det fanns väl texter att man hade den ambitionen. Men det behöver sedan konkretiseras, och det har varit ett av de områden som vi har jobbat hårt med under de här månaderna som har gått sedan utredningen kom med sitt förslag.
 
Ni skruvar på något av de förslag som varit ute på remiss? 

– Ja precis. Jag är väldigt stolt över att vi tillsammans har kunnat leverera något som jag tycker är ett väldigt stort steg framåt för Sverige. Både för att vi ser att det här är partier som faktiskt kan hitta vägar framåt, men inte minst över att vi nu också förstärker skyddet av värdefull skog.

Lugnet efter stormen?

Återstår att se om det nu blir lugnare i skogsdebatten och skogspolitiken, efter uppgörelsen, enligt Peter Helander.

– Fortfarande är det många delar där vi måste se leverans från regering och myndigheter. Propositionen innebär ett riksdagsbeslut. Myndigheterna kan inte gå runt det. Gör de det, så kommer vi att komma tillbaks, säger han.

Uppdatering: Här kan du läsa skogspropositionen

Nämnda personer

Per Bolund

Tidigare språkrör Miljöpartiet, miljö- och klimatminister, vice statsminister, riksdagsledamot
Fil. mag i biologi (Stockholms uni. och Stirling uni. i Skottland 1996), doktorandutbildning i systemekologi (Stockholms uni., 2000-2002)

Stefan Löfven

Styrelseordförande Sipri, styrelseordförande Olof Palmes minnesfond, styrelseledamot Stiftelsen Harald Edelstam
Svetsare (AMU i Kramfors)

Maria Gardfjell

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Biolog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024