Skiftbyte i Klimatpolitiska rådet

STYRELSE. Nationalekonomen Patrik Söderholm från Luleå tekniska universitet är ny ledamot i Klimatpolitiska rådet. Han ersätter nationalekonomen Åsa Löfgren från Handelshögskolan i Göteborg.

Åsa Löfgren har varit ledamot i Klimatpolitiska rådet sedan starten den 1 januari år 2018. Den 1 juli i år tar professor Patrik Söderholm över hennes plats i rådet.

– I och med att jag ersätter Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kommer jag att vara den enda nationalekonomen i rådet. Min egen forskning handlar om klimatpolitiska styrmedel, bland annat om hur politiska initiativ kan användas för att stimulera hållbara teknologiska innovationer i industrin, säger Patrik Söderholm i ett pressmeddelande från Luleå tekniska universitet.

Klimatpolitiska rådets uppgift är att granska om regeringens klimatpolitik kommer att klara det uppsatta målet om nettonollutsläpp år 2045. I år har rådet beslutat att granska om coronakrisens återhämtningspolitik är förenlig med riksdagens beslutade klimatmål. Den ska presenteras våren år 2021.

Login