SGU och Sida satsar på utbildning om gruvor och dess miljöpåverkan

KORTNYTT. Sida finansierar ett nytt utbildningsprogram som fokuserar på miljövänligare mineralutvinning som beräknas kosta 59 miljoner kronor över en femårsperiod. 

Det är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Luleå tekniska universitet som gör utbildningen möjlig. Med finansiering av Sida riktar sig utbildningen till myndigheter i låginkomstländer med en viktig eller växande mineralutvinning.

Utbildningsdeltagarna genomgår en fyra veckor lång utbildning i Sverige som sedan följs av ett års praktiskt arbete där de får handledning av mentorer. Fokuset under utbildningen är främst gruvvatten och gruvavfall.

– De metaller och mineral vi använder till vardags kommer från alla världens hörn, inte minst från Afrika och vi vill bidra med erfarenheter och kunskap för att minska miljöpåverkan även där, säger Mattias Fackel, geovetare på SGU, i ett pressmeddelande.

Login