SD: satsa mer på kärnkraften

Sverigedemokraterna vill införa en så kallad industrigaranti. Den ingår i Sverigedemokraternas satsning på fem miljarder kronor till industrin, enligt partiets ekonomiska vårmotion som Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson presenterade i veckan.

Inustrigarantin innebär att politiska beslut som ger högre kostnader för industrin ska följas av en motsvarande lättnad i en annan del av den industriella produktionen. 

Regeringens höjning av effektskatten på kärnkraft är en straffskatt och ska därför inte genomföras, anser Oscar Sjöstedt som menar att kärnkraften i Sverige borde vidareutvecklas. I budgetmotionen föreslås därför en satsning på 150 miljoner kronor till kärnkraftsforskning.

Login