Debatt

SD: Ett fördröjt DCA-avtal skulle endast gynna Moskva

Sverigedemokraterna är eniga med regeringen kring det kommande DCA-avtalet. Att fördröja ett beslut skulle endast gynna Ryssland. Det skriver Aron Emilsson (SD), ordförande i utrikesutskottet i riksdagen.

”Den 21 december 2021 skickade Ryssland, i likhet med Notkrisen 1961, ut ett brev till bland annat Sverige och Finland och varnade för eventuella närmanden till Nato”, skriver debattören.
”Den 21 december 2021 skickade Ryssland, i likhet med Notkrisen 1961, ut ett brev till bland annat Sverige och Finland och varnade för eventuella närmanden till Nato”, skriver debattören.Foto: Christine Olsson/TT, Yvonne Åsell/SvD/TT
Aron Emilsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi är eniga med regeringen i uppfattningen om att det svenska medlemskapet i Nato och det kommande DCA-avtalet stärker vår handlingsfrihet och rättighet att själva välja vår säkerhetspolitiska utveckling. Utöver Sverige har följande länder skrivit under liknande DCA-avtal: Ungern, Polen, Tjeckien, Lettland, Estland, Litauen och Norge.

Säkerhetspolitiska vägval 

Detta ska ses mot bakgrund av att förhoppningarna kring en demokratisk och stabil utveckling i Ryssland över tid har gått i motsatt riktning. När Västeuropa rustade ned valde Ryssland att rusta upp. Därefter har konflikter i närliggande länder varit konstanta; Sydossetien 1991–1992, Abkhazien 1992–1993, Tjetjenien 1994–1996, Dagestan 1999, Tjetjenien 1999–2009, Georgien 2008 och Ukraina från 2014 och framåt.

Maktbalansen ligger i styrka och avskräckning, inte i underlåtenhet.    

Den 21 december 2021 skickade Ryssland, i likhet med Notkrisen 1961, ut ett brev till bland annat Sverige och Finland och varnade för eventuella närmanden till Nato. Det är alltså inte första gången Ryssland använder sig av utpressning och påtryckningar för att påverka mindre staters säkerhetspolitiska vägval.

Påtryckningar, utpressning, subversion, desinformation, informations- och psykologisk krigföring är verktyg som är aktuella i den ryska utrikespolitiken och ingenting som försvann med Sovjetunionens kollaps.

Ryssland är i dag det land i vårt närområde som innehar kärnvapen och en armé som vida överstiger Nordens samlade försvar, vilket innebär att det här inte är en fråga om säkerhetsgarantier för Ryssland. För den ryska regimen handlar det om att försäkra ryskt handlingsutrymme vid en eventuell eskalering av kriget i Ukraina till Baltikum.

För Sveriges bästa 

Sveriges tidigare förda säkerhetspolitik kring militär alliansfrihet i fredstid, syftandes till neutralitet i krig, byggde på en central faktor som inte är kvar i dag; ett starkt försvar. Decennier av besparingar har inneburit att Försvarsmakten över tid skulle ha begränsad förmåga att klara av att hantera en konflikt i vårt närområde, eller på svenskt territorium.

Altingets gratis nyhetsbrev

Att ge sig för ryska påtryckningar om säkerhetsgarantier är att ge Ryssland handlingsfrihet och manöverutrymme i sin offensiva planering, det är inte en fråga om fred och stabilitet i närområdet.

Maktbalansen ligger i styrka och avskräckning, inte i underlåtenhet.  

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationell grundsyn, vilket innebär att Sveriges rätt att handla i enlighet med vad som är bäst för Sverige är centralt och icke-förhandlingsbart. Ett fördröjt beslut om DCA-avtalet skulle likt ett icke-medlemskap i Nato endast gynna Moskva, och det är ingenting som Sverigedemokraterna kommer att medverka till.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024