Så väl klarar regeringssamarbetet tidtabellen

JÖKEN. Altinget Miljö & Energi tar tempen på regeringssamarbetet inför sommarledigheten. Så här går det för regeringen, Liberalerna och Centerpartiet att genomföra januariöverenskommelsens miljö-, klimat- och energiavsnitt.

Samtidigt som de sista förberedelserna inför Almedalsveckan pågår sker också de sista förhandlingarna om flera tunga förslag i regeringssamarbetets politiska överenskommelse innan sommarledigheten tar vid.

Men samtidigt som direktiven till äganderättsutredningen kring skogen ser ut att kunna bli klara under de kommande veckorna, verkar flera förslag på transportområdet få det svårare att komma på plats före ledigheten som utlovat.  
– Det är ingen idé att föreslå något som inte går att genomföra, säger Helena Gellerman (L) till Altinget.

Kristina Yngwe (C) är inne på samma resonemang som Gellerman vad gäller översynen av strandskyddsreglerna, som enligt överenskommelsen ska tillsättas under sommaren.

– Vi vill ju få klart det så snart som möjligt eftersom utredningen måste komma igång, så det är ambitionen, men för oss är det ju viktigare att de blir bra än att de kommer i sommar, skriver hon till Altinget som ett svar på frågan om utredningsdirektiven ser ut att komma under sommaren.

Login