Debatt

S-ledamöter i Norden: En grön omställning förutsätter samarbete

De nordiska länderna har länge varit föregångare på miljö- och klimatområdet. Men för att verkligen göra skillnad och för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region krävs samordnade insatser. Transportsektorn har en nyckelroll och står för en betydande del av koldioxidutsläppen. Det skriver fem parlamentsledamöter för socialdemokratiska partier i Norden. 

”Nu kommer våra nationella planer vid olika tidpunkter och är inte alls samordnade. Det bästa sättet att lösa detta vore att formalisera samarbetet genom att inrätta ett nytt nordiskt transportministerråd”, det skriver debattörerna.
”Nu kommer våra nationella planer vid olika tidpunkter och är inte alls samordnade. Det bästa sättet att lösa detta vore att formalisera samarbetet genom att inrätta ett nytt nordiskt transportministerråd”, det skriver debattörerna.Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För att uppnå en grön omställning krävs stora investeringar i infrastruktur. Här har vi mycket att vinna på ett nordiskt samarbete. Genom att dela kostnader och kunskap kan vi skapa en hållbar logistik för godstransporter. Ett konkret exempel är utvecklingen av järnvägsförbindelser mellan våra länder. Tillsammans kan vi också satsa på forskning och utveckling av nya, gröna transportlösningar som exempelvis elflygplan.

Fakta

Stein Erik Lauvås (Ap)
Stortingsledamot, Norge

Gunilla Carlsson (S)
Riksdagsledamot, Sverige

Kim Aas (S)
Folketingsledamot, Danmark

Jani Kokko (SDP)
Riksdagsledamot, Finland

Per-Arne Håkansson (S)
Riksdagsledamot, Sverige

Viktigt för industrin – och säkerheten 

Förutom miljövinster finns det också betydande ekonomiska och sociala fördelar. Investeringarna skapar tillväxt och nya jobb. Genom att vi också gör det lättare att resa kan vi stärka den nordiska samhörigheten. Viktiga TEN-T korridorer som går genom Norden ska vi utveckla vidare men därtill behöver vi knyta våra länder närmare varandra genom att satsa på de öst-västliga förbindelserna.

Redan nu ser vi effekterna av klimatförändringarna och mycket tyder på att det kommer att bli värre. Vi behöver anpassa vår infrastruktur till att klara stora variationer i värme och kyla samt extremväder. Vägarna måste vara farbara och klara av att hantera tunga fordon. Det är viktigt för vår industri. Men det är också viktigt med tanke på säkerhet och beredskap.

Nordiska rådet står enigt bakom det målet. Nu är det upp till våra regeringar att ta konkreta steg framåt.

Större gränsöverskridande infrastrukturprojekt förutsätter bättre koordinering för att kunna förverkligas på bästa sätt. Våra respektive länders planeringsprocesser behöver inledningsvis samordnas. Nu kommer våra nationella planer vid olika tidpunkter och är inte alls samordnade. Det bästa sättet att lösa detta vore att formalisera samarbetet genom att inrätta ett nytt nordiskt transportministerråd. Nordiska rådet står enigt bakom det målet. Nu är det upp till våra regeringar att ta konkreta steg framåt.

Tillsammans kan vi skapa en framtid där våra transporter inte bara är effektiva och pålitliga, utan också hållbara och miljövänliga. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024