Debatt

Politiken springer fossillobbyns ärenden i lastbilsfrågan

Att Sara Skyttedal (KD) och Tomas Tobé (M) försöker urvattna förslaget om en grönare lastbilssektor kommer inte som någon förvåning, med tanke på Tidöpartiernas klimatfientliga politik. Aningen mer oväntat är det att centerpartisten Emma Wiesner, som brukar ha hög svansföring i frågor om omställning och utsläppsminskningar, aktivt lagt förslag om att sänka ambitionsnivån, skriver Jakop Dalunde (MP).

I ett läge där meteorologiska experter just bekräftat att vi återigen slagit nya rekord för mängden klimatskadliga växthusgaser i atmosfären, hoppas jag att politiker från höger till vänster tar sitt förnuft till fånga och röstar för att höja tempot i den gröna omställningen, skriver debattören.
I ett läge där meteorologiska experter just bekräftat att vi återigen slagit nya rekord för mängden klimatskadliga växthusgaser i atmosfären, hoppas jag att politiker från höger till vänster tar sitt förnuft till fånga och röstar för att höja tempot i den gröna omställningen, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jakop Dalunde
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den dieseldominerade lastbilssektorn är ett av de områden där klimatomställningen haltar mest. Här fortsätter utsläppen att öka – trots Parisavtalet och euroepisk klimatlag – och efterfrågan på lastbilstransporter förväntas växa med ytterligare 40 procent till 2050. 

Lastbilar och andra tunga fordon utgör bara två procent av alla transporter i EU, ändå står de för hela 28 procent av transportsektorns samlade utsläpp, vilket motsvarar sex procent av EU:s totala utsläpp. Den fossiltunga lastbilssektorn förvärrar dessutom vårt beroende av oljeimport från auktoritära skurkstater som Ryssland. 

För oss gröna är det tydligt att det viktigaste steget för att minska transportsektorns utsläpp är att ställa om fler godstransporter till järnvägen. Samtidigt kommer det även framöver finnas ett behov av lastbilstransporter. Särskilt för de sista bitarna av godsets resa, så kallade ”last mile”-transporter. Därför måste vi säkerställa att lastbilssektorn ställer om till utsläppsfria fordon. 

Under hösten har jag varit grön förhandlare för den förordning som sätter krav på nya lastbilars utsläpp, i både transport- och industriutskottet här i EU-parlamentet. Jag har kämpat för högre ambitioner och en snabb omställningstakt. Det förslag som låg på bordet från EU-kommissionen hade som målsättning att öka takten i lastbilarnas omställning, vilket är positivt, men för att ligga i linje med vad klimatet kräver skulle EU-parlamentet behöva höja ribban ordentligt i förhandlingarna.

Vi vill ha skarpa delmål

Med tanke på att en lastbil i snitt rullar nästan två decennier på vägarna, är det helt avgörande att vi reducerar antalet nya lastbilar med förbränningsmotor som släpps ut på marknaden kraftigt redan i närtid. Vi gröna vill därför se skarpa delmål för lastbilssektorns utsläppsminsking och har kämpat för att utsläppsminskningen 2030 ska vara 65 procent.

Vi skulle också behöva säkerställa att den sista lastbilen med förbränningsmotor i EU säljs allra senast 2040, likt det slutdatum som nyligen antogs för nytillverkade fossildrivna personbilar. Den amerikanska delstaten Kalifornien har redan fattat ett liknande beslut och om inte EU ökar takten på samma vis, kommer leverantörer behöva vända sig till amerikanska eller kinesiska tillverkare för att få tag i tillräckliga volymer av ellastbilar. 

Tyvärr har förhandlingarna i såväl transport- som industriutskottet indikerat det motsatta. Konservativa krafter i de andra partigrupperna har gått fossillobbyns ärenden och försökt urvattna förslaget till en ambitionsnivå som är mycket lägre än vad kommissionen föreslog från början.

Den konservativa partigruppen EPP har på bred front verkat för att sänka ambitionen och skapa kryphål för att fortsätta släppa ut utsläppsintensiva diesellastbilar på vägarna i decennier, trots klimatkrisen. Detta står i stark kontrast till den omställning och elektrifiering som en lång rad tillverkare redan annonserat att de kommer genomföra.

Förslaget urvattnas av KD, M och C

Att Sara Skyttedal (KD) och Tomas Tobé (M) försöker urvattna förslaget kommer inte som någon förvåning, med tanke på Tidöpartiernas klimatfientliga politik. Aningen mer oväntat är det att centerpartisten Emma Wiesner, som brukar ha hög svansföring i frågor om omställning och utsläppsminskningar, aktivt lagt förslag om att sänka ambitionsnivån.

Nu är det upp till Europaparlamentet att ta ställning. Denna vecka är det dags för hela parlamentet att rösta om lagförslaget, och vilken ambition vi ska ha för utfasningen av utsläpp från tunga fordon.

I ett läge där meteorologiska experter just bekräftat att vi återigen slagit nya rekord för mängden klimatskadliga växthusgaser i atmosfären, hoppas jag att politiker från höger till vänster tar sitt förnuft till fånga och röstar för att höja tempot i den gröna omställningen. 

Nämnda personer

Sara Skyttedal

Tidigare Europaparlamentariker (–)
Studier i statsvetenskap och nationalekonomi (Stockholms uni.)

Emma Wiesner

Europaparlamentariker (C)
Civilingenjör i energisystem (Uppsala uni., 2017)

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M), vice ordförande EPP i Europaparlamentet
Medie- och kommunikationsvetenskap (Högskolan i Gävle, 1998-1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024