Plan för förnybar energi klar

KORTNYTT. Lagstiftarna kunde tidigt på torsdagsmorgonen komma överens om spelreglerna för den förnybara energisektorn fram till år 2030.

Efter slutsamtal som pågått sedan sextiden på onsdagskvällen kunde parlamentets, ministerrådets och kommissionens representanter enas klockan halv fyra på torsdagsmorgonen. Det finns nu alltså en kompromisstext där lagstiftarna kan komma överens om översynen av förnybartdirektivet.

Förnybart nästan dubbelt upp

Detaljerna är inte kända i detta läge, men enligt sociala medie-uppgifter från förhandlare så är den övergripande målsättningen i unionen numera satt till att den förnybara energin ska uppgå till 32 procent av energianvändningen år 2030. Det är nästan en fördubbling från dagens nivåer, som ligger på 17 procent, enligt ny statistik från Eurostat.

– Ska vi lyckas bekämpa klimatförändringar så behöver EU öka andelen förnybart. 32 procent är ett steg framåt för Europa. På Malta har man i dag en andel förnybart på 5 procent och de är inte ensamma om att ligga så lågt, kommenterar EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) som företrätt den liberala gruppen i samtalen.

Liknande tongångar kommer också från Jakop Dalunde (MP), som också sitter i industriutskottet där parlamentets position togs fram.
– Samtidigt önskar vi förstås att vi hade kunnat komma ännu längre med högre målsättningar. Inte minst hade målen behövt vara bindande på nationell nivå och inte bara på EU-nivå.

Privatpersoner slipper avgifter

Inom transportsektorn ska målsättningen vara satt till 14 procent samma år, vilket innebär en fördubbling från nuvarande nivåer. 3,5 procent av dessa ska tas upp av avancerade biobränslen, gjorda från andra källor än grödor, enligt ett annat mål. I en annan del av transportpolitiken så ska det också ha satts ett tak på att produktionen av biobränslen från grödor inte får överstiga de nivåer som uppnåtts i varje land år 2020, enligt tidningen Euractiv.

En annan av knäckfrågorna inför slutsamtalen har varit hur reglerna ska se för småproducenter av förnybar el. Parlamentet fick med sig en viss del av sina önskemål, genom att privatpersoner med anläggningar som producerar el för egen konsumtion ska undantas från nätavgifter framöver, om anläggningen producerar mindre än 25 kilowatt per år.

Bulgarien får räkna noga

Nu ska överenskommelsen slutligt godkännas av lagstiftarnas egna församlingar. Här är det frågan om medlemsländerna kommer att acceptera alla er svårsmälta skrivningar. Tidigare i veckan sa en förhandlare i rådet till Altinget att det är en balansakt som väntar.
– Det handlar om hur mycket Bulgarien vågar gå med på från parlamentet utan att stöta på problem när överenskommelsen sedan ska godkännas av EU-ambassadörerna. Det gäller att inte få en blockerande minoritet emot det förslag som läggs fram, och då får de verkligen räkna röster.

I samtalen om energieffektiviseringspolitiken saknas fortfarande en kompromisstext, efter att förhandlarna inte kunde enas under onsdagskvällen.

Läs mer om överenskommelsen i senare nyhetsbrev.

Forrige artikel Deadline för beslut om flygets klimatåtgärd Deadline för beslut om flygets klimatåtgärd Næste artikel Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket
FN ställer in årets klimatmöte

FN ställer in årets klimatmöte

CORONAKRIS. Det blir inget globalt klimattoppmöte i år – FN skjuter fram förhandlingarna till år 2021. Ett väntat beslut, enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).