Ny runda för avfallsreform – insamlingsmål i fara

Efter flera misslyckanden är nu ytterligare ett försök att reformera förpackningsinsamlingen ute på remiss. Som en konsekvens skjuts nuvarande ambitioner framåt i tiden och det är oklart om insatserna räcker för att täcka igen de luckor som finns i insamlingstakten.

Försvinner i denna skrud om reformen går igenom. 
Försvinner i denna skrud om reformen går igenom. Foto: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons
Jacob Hederos

Snart ett decennium efter att de första reformförsöken inleddes, finns det nu ett nytt förslag på bordet för hur förpackningsinsamlingen ska öka. Än en gång är det en fastighetsnära insamling som planeras och förslaget innebär att alla småhus senast 2026 ska ha tillgång till exempelvis flerfacksinsamling på samma sätt som rest-och matavfall hanteras i dag.

Förslaget är ute på remiss till den 7 februari. Men till skillnad från i tidigare försök, är det nu mindre konflikt mellan flera av de inblandade parterna när det nu föreslås att kommunerna ska få ansvaret att ta över insamlingen av förpackningarna i hela landet.

Kommunernas avfallssamarbete Avfall Sverige har enats kring principerna för ett system med bland andra materialbolagssamarbetena FTI och TMR. Det system som föreslås i miljödepartementets promemoria har därmed större uppbackning av branschen.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.