Ny myndighet ska bidra till hållbara köp

UPPHANDLING. Regeringen fullföljer förra regeringens planer på en myndighet specialiserad på offentliga inköp: Upphandlingsmyndigheten.

Så sent som i mars i år flyttade regeringen ansvaret för så kallat upphandlingsstöd från Kammarkollegiet till Konkurrensverket. Men Konkurrensverkets tid för att stötta den offentliga sektorn och utveckla upphandlingsarbetet kommer att bli kort. I september ska en ny myndighet finnas på plats – Upphandlingsmyndigheten – lokaliserad någonstans i Stockholm.

I direktiven till utredaren skriver regeringen att Konkurrensverket inte är någon ideal myndighet för uppgiften att vara ett stöd för den offentliga sektorn i upphandlingsarbetet, med tanke på att Konkurrensverket även har rollen som tillsynsmyndighet och med jämna mellanrum driver processer mot kommuner och myndigheter som av en eller annan anledning misstolkat upphandlingsreglerna.

Upphandlingsmyndighetens perspektiv ska vara brett, enligt direktiven, och miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationsfrämjande ska vara i fokus.

Login