Debatt

"Norden bör leda vägen mot regionalt energisamarbete"

DEBATT. De nordiska energiministrarna bör följa Jorma Ollilas rekommendation att skapa ett nordiskt elmarknadsforum. Det skulle föra det nordiska samarbetet framåt, skriver vd:arna för Energiföretagen Sverige, Finsk energiindustri, Energi Norge och Dansk energi.

<i>Lars Aagaard, vd för Dansk Energi, Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, Oluf Ulseth, vd för Energi Norge och&nbsp;Jukka Leskelä, vd för Finsk Energiindustri</i>
Lars Aagaard, vd för Dansk Energi, Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, Oluf Ulseth, vd för Energi Norge och Jukka Leskelä, vd för Finsk Energiindustri
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
Jukka Leskelä, vd, Finsk Energiindustri
Oluf Ulseth, vd, Energi Norge
Lars Aagaard, vd, Dansk Energi

Den 23 november möts de nordiska energiministrarna i Oslo, för att diskutera hur det goda nordiska samarbetet kan stärkas ytterligare. Som representanter för den nordiska energisektorn vill vi uppmana ministrarna att våga språnget ut i elbranschens nya verklighet. En verklighet där den energipolitik som antas i ett land i allt högre grad påverkar grannländerna.

Nordisk samarbete inget nytt

Samarbete över gränserna är inget nytt för de nordiska medborgarna. Svenskar, finländare, norrmän och danskar har kunnat resa fritt över varandras gränser sedan år 1952. Och inom elsektorn öppnades gränserna långt tidigare, när en av världens första gränsöverskridande elförbindelse etablerades mellan Sverige och Danmark redan år 1915. Det finns också ett långvarigt energisamarbete inom Nordiska ministerrådet, som har varit bidragande till framväxten av det som än i dag ses som en av de mest utvecklade elmarknaderna i världen.

Nordiska integrationen har stannat upp

Vi har länge hyllat den nordiska elmarknaden som en välfungerande modell. Men marknaden återspeglar också effekterna av nationell energipolitik. Vid närmare granskning är den nordiska energipolitiken långt ifrån samordnad.

Till exempel har Finland, Sverige och Danmark satt upp målsättningar rörande förnybar energi till 2030, medan Norge har valt att inte göra det. Och när energiskatter höjs i ett land, sänks de i ett annat. På mer teknisk nivå råder det oenighet om den nya balansmodellen mellan svenska och norska systemoperatörer å ena sidan och finska å den andra. 

I dag, över 100 år efter att den nordiska elmarknadintegrationen inleddes, har den nordiska integrationen stagnerat.

I dag, över 100 år efter att den nordiska elmarknadintegrationen inleddes, har den nordiska integrationen stagnerat. Det finns nu en stor potential för vidareutveckling och för att i det arbetet dra nytta av alla berörda marknadsaktörer, som mer än gärna bidrar.

Följ Jorma Ollilas förslag

Under år 2016 gav Nordiska ministerrådet Nokias tidigare vd Jorma Ollila i uppdrag att genomföra en
strategisk översyn av det nordiska energisamarbetet. Han presenterade sina resultat i somras och en av hans huvudrekommendationer var att skapa ett nordiskt elmarknadsforum (Nordic Electricity Forum). Där skulle regeringsföreträdare, tillsynsmyndigheter, marknadsaktörer och det civila samhället kunna initiera och diskutera aktuella frågor som har gränsöverskridande konsekvenser, och därigenom föra den gemensamma dagordningen framåt.

Vi uppmanar nu de nordiska energiministrarna att genomföra denna rekommendation och bilda Nordiskt elmarknadsforum, för att säkra en kontinuerlig dialog. Detta kommer att säkra utökat samarbete mellan nordiska stamnätsoperatörer och också allmänt underlätta samarbete kring gränsöverskridande högspänningskablar i Europa.

Det Norden gör spelar roll

Sammantaget är Norden den tredje största elförbrukaren i EU. Samtidigt är vår samlade CO2-påverkan per kilowattimme mindre än 75 procent av EU-genomsnittet. Med andra ord; de nordiska länderna spelar en avgörande roll i elmarknadssammanhang.

Genom Nordiskt elmarknadsforum kan vi visa övriga Europa hur regionalt energisamarbete kan leda till både koldioxidneutral eltillförsel, hög försörjningstrygghet och konkurrenskraftiga elpriser. Vi bidrar gärna till att det händer, när ministrarna har tagit detta första steg.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribenternas åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt@altinget.se    Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget