Nederlag för regeringen om viltförslag

JAKT. Riksdagen röstade ner regeringens förslag om utfodring av vilt. Planerna på att förbjuda utfodring gick för långt.

Det är en sak att reglera utfodring av vilt, men att införa ett generellt förbud är att gå för långt. Det ansåg en majoritet av riksdagens ledamöter och därmed föll – som väntat – regeringens förslag om utfodring av vilt. Regeringen fick endast stöd av Vänsterpartiet samt en M-ledamot, övriga partier avvisade regeringens förslag.

Riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett nytt förslag.

Regeringens motiv för att införa ett förbud för viltutfodring, med möjlighet till undantag, är att en okontrollerad utfodring kan ge stora skador på jord- och skosgsbruk samt öka risken för trafikolyckor.

Login