Naturvårdsverket vill ha vapenamnesti

VAPEN. En vapenamnesti våren 2018 skulle gynna viltförvaltningen, enligt Naturvårdsverket.

Regeringen överväger en vapenamnesti vårvintern år 2018, under perioden februari till april. Det är ett bra förslag, anser den nationella jaktmyndigheten, det vill säga Naturvårdsverket. "Det bör bidra till att begränsa antalet illegala vapen, vilket gynnar viltförvaltningen." skriver myndigheten i sitt remissyttrande till justitiedepartementet.

Enligt förslaget ska den som olovligen har ett skjutvapen eller ammunition kunna lämna in dessa till Polismyndigheten utan några påföljder. Huvudregeln är att de vapen och den ammunition som lämnats in ska tillfalla staten och därefter förstöras.

Det har genomförts tre motsvarande vapenamnestier i Sverige tidigare: juli–september 1993, mars–maj 2007 samt mars–maj 2013.

Forrige artikel Liten skygg val ska skyddas bättre Næste artikel Förbud mot bisfenol A kan ge bisfenol S
Klimatförebilderna i Norden halkar efter

Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.