Myndighet anmäler sig själv till Säpo

KORTNYTT. Svenska kraftnät anmäler sig själva till Säpo efter att DN avslöjat allvarliga säkerhetsbrister på myndigheten.

Chefer inom Svenskt kraftnät har haft tillgång till hemliga uppgifter och känsliga säkerhetssystem utan att de har blivit säkerhetsprövade. Myndigheten skriver på sin hemsida att ”rutiner vid säkerhetsprövning och inpassering vid anställning inte har följts” och bekräftar att vissa personer placerats i fel säkerhetsklass. ”Det är allvarligt och vi kommer att agera på detta”, skriver myndigheten.

Händelsen utreds nu skyndsamt och är rapporterad till Säpo som en säkerhetsskyddsincident. 

Läs mer: Nya säkerhetslagar sätter press på myndigheter och företag

Login