Missnöje med regeringens hantering av snöskoterfrågan

TERRÄNGKÖRNING. Missnöjet är stort över hur regeringen låter bli att hantera frågan om reglering av snöskoterkörning. Fyra stora skogsbolag, fem organisationer för turism, friluftsliv, lantbruk och miljö samt Samernas riksförbund uppmanar regeringen att våga skapa ett tydligt regelverk för snöskoterkörning på annans mark.

Frustrationen kring frågan om reglering av snöskoterkörning har fått en sällsynt bred samling av företag och organisationer att gå samman: Holmen skog, Stora enso, Sveaskog, Norra skog, Svenska samernas riksförbund, Svenskt friluftsliv, Naturturismföretagen, Naturskyddsföreningen, Föreningen för skogens mångbruk, Jordägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund.

De elva olika aktörerna vill att terrängkörningslagen ska kompletteras med bestämmelser om att snöskoterkörning utanför leder kräver fastighetsägarens medgivande. För det statliga skogsbolaget Sveaskog är det här en mycket viktig fråga, enligt bolagsjurist Oskar Meidal.

– Anledningen till att vi engagerar oss i den här frågan är att vi är en av Sveriges största fastighetsägare. Framförandet av motordrivna fordon orsakar stora skador på våra fastigheter, säger han till Altinget.

Login