M: "Även klimatpolitiken ska tåla granskning"

SLUTREPLIK. En meningsfull debatt kräver att motståndarens argument är baserade på fakta, inte på önsketänkande och medvetna missförstånd. Här har Miljöpartiets företrädare en hel del att lära, skriver Moderaternas Maria Malmer-Stenergard i en replik till Stina Bergström (MP).

Av: Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Moderaterna vill inte sänka bensinskatten. Däremot säger vi nej till regeringens extra skatteökningar. Vi är även emot den föreslagna flygskatten eftersom ingenting tyder på att den skulle ge några betydande positiva effekter för klimatet. Den potentiella utsläppsminskningen är cirka 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, och i ett globalt perspektiv är utsläppsminskningen till följd av en ensidig svensk flygskatt nära nog verkningslös.

Flygskatt är inte handlingskraft

Däremot hotar den arbetstillfällen i Sverige eftersom de ökade kostnaderna driver flygbolagen utomlands samtidigt som den skapar en falsk känsla av handlingskraft. Dessutom slår den lika hårt mot flygbolag som påbörjat en omställning till bättre hållbarhet. Det här är symptomatiskt för Miljöpartiets politik. Pengar slösas bort på plakatpolitik utan reell klimatnytta vars enda effekt är ökade kostnader för svenska konsumenter och företag.

Det betyder inte att vi inte ser problemen med flygets klimatpåverkan. Vi vill därför utreda möjligheterna att införa reduktionsplikt för flyget och miljödifferentierade start- och landningsavgifter.

M kräver klimatnytta

Moderaterna säger nej till många av regeringens satsningar, just för att de saknar klimateffektivitet. Stina Bergström lyfter själv fram elcykelpremien. Men när vi frågar regeringen vilken klimatnyttan är för den tredjedels miljard som den kostar, så uteblir svaret. Den och flera andra av regeringens klimatsatsningar underkänns också av Konjunkturinstitutet.

Vi väljer i stället att lägga pengarna där vi vet att de gör nytta. Moderaterna satsar mer än dubbelt så mycket som regeringen på miljöforskning. Vi gör också en särskild satsning på utveckling av teknik för att fånga och lagra koldioxid, vilket är en förutsättning för att på allvar minska utsläppen från en industri som i ett utsläppsperspektiv redan är i världsklass.

Och vi satsar en halv miljard mer än vad regeringen gör på internationella klimatinvesteringarför att kunna lyfta de länder som ligger långt efter oss i arbetet med att sänka sina utsläpp. Så får vi också största möjliga utsläppsminskning per klimatkrona.

Klimatpolitik ska tåla granskning

Den rödgröna regeringen vägrar att förstå att även klimatpolitiken måste sträva efter effektivitet och tåla granskning. En hållbar ekologi kräver en hållbar ekonomi. Varje krona ska användas där den gör bäst nytta, även i kampen för ett bättre klimat. Det är den stora skillnaden mellan höger och vänster i svensk miljöpolitik.

Till skillnad från regeringen använder vi politiska styrmedel där de behövs mest och gör störst
nytta.

Forrige artikel Skogs-vd:ar Skogs-vd:ar "Vi vill se en balanserad vattenlagstiftning" Næste artikel "Norden bör leda vägen mot regionalt energisamarbete"