Debatt

LO-förbund: Det är arbetarnas jobb och plånböcker som drabbas när klimatkrisen slår till

Vi representerar hundratusentals LO-arbetare i vårt land, och vi kan gemensamt konstatera att en ambitiös klimatpolitik både är nödvändig och önskvärd för de grupper som vi företräder. Det skriver företrädare för LO:s 14 fackförbund.

”Det är hårt arbetande industriarbetare, butikssäljare, chaufförer, städare, servitörer och byggjobbare som riskerar att se sina bostäder hotas av extremväder, hamna i kläm när de globala värdekedjorna påverkas och plånböcker gröpas ur av stigande matpriser när livsmedelsproduktion sätts ur spel.”  
”Det är hårt arbetande industriarbetare, butikssäljare, chaufförer, städare, servitörer och byggjobbare som riskerar att se sina bostäder hotas av extremväder, hamna i kläm när de globala värdekedjorna påverkas och plånböcker gröpas ur av stigande matpriser när livsmedelsproduktion sätts ur spel.”  Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT/Robin Haldert/TT
Susanna Gideonsson
Malin Ragnegård
Marie Nilsson
Linda Palmetzhofer
Johan Lindholm
Gabriella Lavecchia
Tommy Wreeth
Per-Olof Sjöö
Lennart Mauritzon
Eva Guovelin
Malin Ackholt
Urban Pettersson
Pontus Georgsson
Mikael Johansson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Susanna Gideonsson
Förbundsordförande LO
Malin Ragnegård
Förbundsordförande Kommunal
Marie Nilsson
Förbundsordförande IF Metall 
Linda Palmetzhofer
Förbundsordförande Handels 
Johan Lindholm
Förbundsordförande Byggnads
Gabriella Lavecchia
Förbundsordförande Seko 
Tommy Wreeth
Förbundsordförande Transport
Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande GS-facket
Lennart Mauritzon
Förbundsordförande Fastighets
Eva Guovelin
Förbundsordförande Livs
Malin Ackholt
Förbundsordförande Hotell- och restaurang
Urban Pettersson
Förbundsordförande Elektrikerna
Pontus Georgsson
Förbundsordförande Pappers
Mikael Johansson
Förbundsordförande Målarna  

På nyårsdagen meddelade regeringen att man skulle föra samtal med företag, fackförbund och civilsamhället för att utforma den kommande nationella klimathandlingsplanen. En del av initiativet var att bjuda in till ett nationellt klimatmöte. Det mötet äger rum i dag, och förväntningarna på regeringen att leverera kraftfulla åtgärder är stora.   

Oroande klimatpolitik

Hittills har dock regeringens klimatpolitik skapat mer oro än hopp. För första gången på två decennier kommer utsläppen att öka till följd av politiska beslut, trots att de borde minska. Därtill skärs miljöbudgeten ner med 60 procent. Överlag innebär det att omställningens planeringsförutsättningar blir osäkra vilket försvårar för hushåll och företag.  

Om utsläppen tillåts fortsätta är det bara en tidsfråga innan uppvärmningen blir självförstärkande och ostoppbar. De som kommer påverkas hårdast av klimatförändringarna är de som redan i dag är mest utsatta och som står för minst utsläpp. Det är hårt arbetande industriarbetare, butikssäljare, chaufförer, städare, servitörer och byggjobbare som riskerar att se sina bostäder hotas av extremväder, arbeten hamna i kläm när de globala värdekedjorna påverkas och plånböcker gröpas ur av stigande matpriser när livsmedelsproduktion sätts ur spel.  

Vi som står bakom denna text representerar hundratusentals LO-arbetare i vårt land, och vi kan gemensamt konstatera att en ambitiös klimatpolitik både är nödvändig och önskvärd för de grupper som vi företräder. Den gröna omställningen har potential att ge många nya jobb, förbättrad svensk konkurrensförmåga och nya investeringar i orter som kan växa i hela landet.   

Skapa en rättvis omställning

Men det räcker inte att omställningen är snabb. Den måste också skapa rättvisa, att de som släpper ut mest tar störst ansvar och att vanligt folk får stöd. Det är rätt i sak och helt avgörande för att skapa folklig acceptans för omställningen.   

De som kommer påverkas hårdast av klimatförändringarna är de som redan i dag är mest utsatta och som står för minst utsläpp.

När vissa arbeten tillkommer, andra försvinner och många förändras måste omställningens effekter på arbetsmarknaden hanteras för att skapa rättvisa och trygghet. Den svenska fackföreningsrörelsen har under lång tid varit positiv till strukturomvandling och bejakat ny teknik. Detsamma gäller klimatomställningen vi nu står inför. Det är en stor konkurrensfördel för svenska företag och en styrka för svensk ekonomi.  

För att åstadkomma en snabb, grön och rättvis omställning måste regeringen agera på följande områden:   

Öka klimatinvesteringarna
Sverige behöver en investeringsledd klimatpolitik som påskyndar omställningen och skapar sysselsättning. Exempelvis statliga investeringsprogram likt Industriklivet och Klimatklivet, investeringar i cirkulär materialförsörjning och i fossilfri energiproduktion för att säkra energiförsörjningen till industrin och elektrifieringen av fordonsflottan. Det krävs också betydande investeringar i ett fossilfritt transportsystem med stöd till de som behöver bilen, utbyggd och billigare kollektivtrafik, ökad spårkapacitet och goda möjligheter att promenera, cykla och ladda elfordon.   

Trygga arbetstagarna
Arbetsmarknadseffekterna av att jobb försvinner, tillkommer och förändras måste hanteras. Den svenska fackföreningsrörelsen har under lång tid bejakat strukturomvandling och ny teknik, detsamma gäller den nu pågående klimatomställningen. Det är en stor konkurrensfördel för svenska företag och en styrka för svensk ekonomi. Denna positiva inställning har möjliggjorts av starka trygghetssystem med en hög a-kassa, aktiv arbetsmarknadspolitik och goda möjligheter till omskolning och vidareutbildning. Dessa system behöver stärkas och utvecklas ytterligare för att möta omställningen.   

Se till hela Sveriges klimatavtryck
Svensk konsumtion ger upphov till nästan dubbelt så stora utsläpp som de som sker inom landets gränser, och den rikaste procenten står för mångdubbelt större utsläpp än personer i den nedre halvan av inkomstfördelningen. Därför behövs klimatmål och åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och ställa om till cirkulär konsumtion.  

Satsa på välfärden
En stark och generell välfärd är ett av de bästa sätten att skapa jämlika förutsättningar för goda liv och ett rättvist samhälle. Inte minst är det avgörande för att människor ska kunna och vilja flytta till orter, framför allt i norra Sverige, där många nya jobb nu växer fram. Fungerande omsorg av anhöriga, vård av sjuka och utbildning för alla är nödvändigt för omställningen. Samtidigt kommer pressen på välfärden öka när temperaturen stiger, exempelvis ett större behov av vård och omsorg. Därför får inte satsningar på välfärden prioriteras ned.   

Det är bråttom nu. Enligt FN:s forskarpanel måste utsläppskurvan snabbt och kraftigt böjas nedåt om världen ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Vi hoppas att regeringen tar chansen att lyssna in oss och andra aktörer från civilsamhället för att vända utvecklingen. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024