Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

HOTADE ARTER. Frågan om det svenska ålfisket har nått vägs ände, enligt Länsstyrelsen i Skåne som nu kräver ett effektivt fiskestopp och att regeringen samtidigt gör sig redo att lösa in ålfiskelicenserna.

När Havs- och vattenmyndigheten återigen föreslår att stänga ålfisket mellan november och januari, så handlar det om att välja en period som inte slår för hårt mot ålfisket. Men Länsstyrelsen i Skåne, som förra året med viss tvekan gav tummen upp för ett motsvarande stopp, blåser nu till strid. Förslaget räddar inte ålen och det innebär endast en mer en utdragen plågsam död för ålfisket, anser myndigheten.

Länsstyrelsen vill istället se att Havs- och vattenmyndigheten lägger stoppet när ålfisket är som störst samt att regeringen gör sig redo att uppfylla löftet i januariöverenskommelsen om att erbjuda inlösen av ålfiskelicenser.

– Det är en tung dag när man ska skriva under ett yttrande om att man bör lösa in det svenska ålfisket. Men om de andra länderna i EU hade gjort något för tio år sedan, hade vi inte behövt det, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Skåne, till Altinget.

Login