Debatt

"Låt myndigheterna gå i takt med klimatlagen"

DEBATT. Trots det nya klimatramverket agerar vissa av våra myndigheter som om inget har hänt. Klimatminister Isabella Lövin (MP) och regeringen bör omgående ta fram nya instruktioner och ägardirektiv till våra myndigheter och statliga bolag, skriver riksdagsledamot Jens Holm (V).

Jens Holm, miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot (V).
Jens Holm, miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot (V). Foto: Vänsterpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Jens Holm (V)
riksdagsledamot

Klimatförändringen sker snabbare än vad de flesta hade kunnat föreställa sig. Vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen så fort det bara går. Sveriges klimatlag och det klimatpolitiska ramverket trädde i kraft den 1 januari i år. Ett av syftena med lagen och ramverket är att alla politikområden ska dra åt samma håll för att uppnå vårt klimatmål om nettonollutsläpp till senast år 2045. Omställningen har påbörjats, men för att nå målet måste utvecklingen skyndas på och fler måste medverka, inte minst våra myndigheter.

Myndigheter ignorerar klimatramverket

I Sverige har vi drygt 200 myndigheter. Några av dessa är Trafikverket, Försvarsmakten, AP-fonderna, Vattenfall, Upphandlingsmyndigheten, Skatteverket och Skogsstyrelsen. Trots det nya klimatramverket agerar vissa av våra myndigheter som om inget har hänt.

Försvarsmakten säger rutinmässigt nej till ansökningar om nya vindkraftsparker. Detta trots att mer förnybar energi är en hörnsten i omställningen mot nollutsläpp. Trafikverket agerar stick i stäv med Naturvårdsverkets rekommendationer och föreslår byggande av nya dyra motorvägar, som ökar utsläppen. Att planera för cykelinfrastruktur vet de knappt vad det är. Statliga Swedavia vill trefaldiga flygresorna från Arlanda. Att det leder till ökade utsläpp i strid med våra klimatmål tycks inte bry dem i ryggen. Och våra AP-fonder – de är myndigheter de också – är fulla av kol, olja och fossilgas.

Vad säger klimatminister och vice-statsminister Isabella Lövin? Kommer ni ta fram det före valet. Klimatet kan inte vänta, eller hur?

Gång efter annan agerar alltså många av våra myndigheter helt stick i stäv med klimatmålen. Med klimatlagen och klimatramverket borde detta inte längre vara möjligt.

Regleringsbreven avgörande

Det är regeringen som ansvarar för att myndigheterna bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att de mål som regering och riksdag har ställt upp kan uppnås. Därför beslutar regeringen varje år hur myndigheterna ska arbeta genom att utfärda så kallat regleringsbrev. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Därför är utfärdandet av regleringsbreven helt avgörande för att myndigheterna ska kunna uppfylla de mål som riksdag och regering har ställt upp.

Regeringen har således det avgörande ansvaret för att se till att de politiska målsättningarna får snabbt genomslag i verkligheten, på alla områden. En viktig åtgärd är att ändra myndigheternas instruktioner i syfte att eliminera målkonflikter, underlätta avvägningar samt styra besluten mot att undanröja hinder och skapa förutsättningar för att nå klimatlagens mål. Instruktioner som styr mot minskade utsläpp, helt enkelt.

Ni styr fortfarande landet

Om S/MP-regeringen vill göra en bra sak före valet – de styr ju faktiskt fortfarande landet – så vore det att ta fram nya instruktioner och ägardirektiv till våra myndigheter och statliga bolag så att de kan agera för att nå våra klimatmål. Vad säger klimatminister och vice-statsminister Isabella Lövin? Kommer ni ta fram det före valet. Klimatet kan inte vänta, eller hur?

Nämnda personer

Jens Holm

Tidigare riksdagsledamot (V)
fil.mag i sociologi (Uppsala uni. 1996)

Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget