Lång väntan på solcellspengar

FÖRNYBART. De flesta som har ansökt om solcellsstöd får fortsätta att vänta. När Energimyndigheten fördelar det statliga stödet räcker det endast till en åttondel av ansökningarna.

Skåne, Östergötland och Västra Götaland får störst andel av pengarna när Energimyndigheten fördelar årets statliga solcellsstöd över landets län. Pengarna fördelas så att de län med längsta köerna får mest pengar, men inte någonstans räcker stödet till för att få bukt med kösituationen.

– 50 miljoner kronor låter mycket men de räcker ändå tyvärr inte till alla ansökningar, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Köerna fylls på

Inför sommaren omfattade ansökningarna som låg och väntade på länsstyrelserna totalt 400 miljoner kronor. Det vill säga att årets anslag räcker för att bevilja var åttonde krona.

– Det strömmar in nya ansökningar hela tiden, säger Andreas Gustafsson.

Ansökningarna från privatpersoner rör i regel mindre summor, men är absolut flest till antalet. Av de 400 miljoner kronorna utgörs runt en tredjedel av ansökningar från privatpersoner, de andra två tredjedelarna är ansökningar om stöd från företag och offentliga organisationer – ofta större anläggningar än de som privatpersoner installerar.

Rot-avdrag i stället

Energimyndigheten har tidigare föreslagit att privatpersoner inte längre ska vara berättigade till solcellsstöd. Rot-avdrag i kombination med skattereduktionen för mikroproduktion av el som infördes vid årsskiftet räcker, enligt myndigheten.

Regeringen har inte reagerat på myndighetens förslag, men genomförde däremot förslaget att sänka stödnivån från och med årsskiftet för att få stödet att räcka till fler (se faktaruta). 

Regeringen har utlovat en höjning av anslaget från och med nästa år, från 50 till 100 miljoner kronor per år. En höjning som alltså inte räcker för att få bukt med de långa kötiderna.

 

Forrige artikel Naturvårdsverket: Fritidsbåtsvrak ett olöst miljöproblem Næste artikel Nya krav på översyn av jaktlagen Nya krav på översyn av jaktlagen
Klimatförebilderna i Norden halkar efter

Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.