Kritiska råvaror en utmaning för EU:s gröna giv

GRÖN GIV? EU-kommissionens senaste tilltag för möta den ökade efterfrågan på kritiska råvaror möts med försiktig optimism. Men frågan är om resultatet kan bli mer än ännu en papperstiger.

Inte bara nya gruvor är aktuella för kritiska råmaterial. I Kleva Gruva i Småland har SGU dokumenterat koboltfyndigheter. <br>
Inte bara nya gruvor är aktuella för kritiska råmaterial. I Kleva Gruva i Småland har SGU dokumenterat koboltfyndigheter.
Foto: Geson Rathnow / Flickr
Jacob Hederos

På vems bekostnad ska EU:s gröna giv genomföras? Som världens mest importberoende region av råvaror har frågan blivit en av flera känsliga att reda ut när framtidens politik ska dras

Dokumentation

Områdena som EU-kommissionen föreslår insatser på.

 • Åtgärd 1 – Starta en industridriven europeisk råvaruallians, ERMA.
  Där fokuseras arbetet genom kluster just nu på att få till investeringar dels i sällsynta jordartsmetaller och permanentmagnetprojekt, dels i råvaruförsörjning för energilagring och omvandling.
 • Åtgärd 2 - Framtagandet av kriterier för hållbar finansiering för gruv-, utvinning- och bearbetningssektorerna
 • Åtgärd 3 - Påbörja forskning och innovation kring kritiska råvaror av avgörande betydelse för EU 
 • Åtgärd 4 – Kartlägga den potentiella försörjningen av sekundära kritiska råvaruresurser från EU:s lagrade avfall och identifiera livskraftiga återvinningsprojekt till 2022
 • Åtgärd 5 – Identifiera gruv- och bearbetningsprojekt och investeringsbehov
 • Åtgärd 6 – Utveckla expertis och kompetens i gruv-, utvinnings- och bearbetningsteknik
 • Åtgärd 7 – Utveckla program för jordobservationer och fjärranalys för mineralresursprospektering, gruvverksamhet och miljöefterbehandling
 • Åtgärd 8 – Utveckla forsknings- och innovationsprojekt som behandlar kritiska råvaror
 • Åtgärd 9 – Utveckla strategiska internationella partnerskap
 • Åtgärd 10 – Främja ansvarsfulla gruvdriftsmetoder för kritiska råvaror

Regeringens inledande respons till planen, ur faktapromemorian

– Regeringen välkomnar de övergripande budskapen i meddelandet. EU:s framtida efterfrågan på primära kritiska råvaror kommer på längre sikt fortfarande att tillgodoses av import. EU:s öppna strategiska oberoende behöver därför fortsätta vara förankrat i en väl diversifierad och ostörd tillgång till globala marknader för råvaror.

Läs även Euractiv:s intervju med ansvariga kommissionären i deras artikelserie här


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Senast från Miljö och Energi

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024