Klimatfonden ropar efter mer skattepengar

KLIMAT. Frågan om pengarna hänger i luften inför klimamötet i Paris, enligt chefen för FN:s nya klimatfond Hela Cheikhrouhou.

Klimatfinansieringen är fortfarande ett av frågetecknen inför FN:s globala klimamöte i Paris i slutet av året. Det sade Hela Cheikhrouhou, chef för Green Climate Fund, Gröna fonden, när hon deltog vid ett seminarium om klimatförhandlingarna på Stockholm Water Week på onsdagen. Det vill säga pengar till de fattiga ländernas klimatarbete, till utsläppsminskningar och klimatanpassning.

Det behövs mer klarhet i varifrån de nya pengarna ska komma samt hur finansieringen är tänkt växa över tid. Hela Cheikhrouhou kommenterade också de återkommande diskussionerna om att de stora summorna ska komma från den privata sektorn, inte från statsbudgetarna.

– Naturligtvis är den privata sektorn viktig. Men jag tror inte att exempelvis pensionsfonderna kommer att trängas i dörröppningen för att komma fram och investera på extremt osäkra marknader i fattiga länder, sade hon och konstaterade att mer skattepengar behövs.

Login